لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (9)
تالیف (14)
ترجمه (27)
تهران (32)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حافظه‌ی ماهیچه
نويسنده:الکساندر هوپ ؛ مترجم:مهسا اسماعیلی ؛ ويراستار:اعظم حقیقی - افق دور،ریواس - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 2 -18-7167-600-978 انتخاب
2- مقیاس‌های سنجش در روانشناسی ورزشی و فعالیت بدنی
نويسنده:رابرت‌چارلز اکلاند ؛ نويسنده:گرشون تننباوم ؛ نويسنده:آکیهیتو کاماتا - منتشران اندیشه - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -05-7485-600-978 انتخاب
3- پیشرفت‌هایی در روان‌شناسی ورزشی
نويسنده:تلمااس هرون ؛ مترجم:فرشاد تجاری ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 906 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 5 -2681-10-964-978 انتخاب
4- 10 دقیقه سرسختی ذهنی: برنامه تمرینات ذهنی پیش از شروع مسابقه، برای پیروزی
نويسنده:جیسن سلک ؛ مترجم:محسن پورمنتی ؛ مترجم:مجتبی دهستانی‌اردکانی - حتمی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 1 -51-6904-600-978 انتخاب
5- رژیم غذایی و برنامه ورزشی برای مریخی‌ها و ونوسی‌ها
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ مترجم:بهناز پیاده - چابک اندیش - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -9-90926-600-978 انتخاب
6- روش‌های تحقیق تک‌موردی در روانشناسی ورزش و تمرین
نويسنده:جیمی بارکر ؛ نويسنده:پائول مک‌کارتی ؛ نويسنده:مارک‌وی. جونز - بامداد کتاب - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 229000 ریال - 8 -62-8131-964-978 انتخاب
7- رژیم غذایی و برنامه ورزشی برای مریخی‌ها و ونوسی‌ها
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ مترجم:بهناز پیاده - چابک اندیش - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3100 نسخه - 60000 ریال - 7 -9-90926-600-978 انتخاب
8- روان‌شناسی ورزش و تمرین
نويسنده:مریم نزاکت‌الحسینی ؛ نويسنده:اکبر جابری - دانشگاه اصفهان - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -073-110-600-978 انتخاب
9- پویایی گروهی در روانشناسی ورزش و تمرین موضوعات معاصر
نويسنده:مارک‌رابرت بیچم ؛ نويسنده:مارک‌ا. آیز ؛ مترجم:فرشاد تجاری - بامداد کتاب - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 299000 ریال - 3 -54-8131-964-978 انتخاب
10- رژیم غذایی و برنامه ورزشی برای مریخی‌ها و ونوسی‌ها
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ ؛ مترجم:بهناز پیاده - چابک اندیش - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 7 -9-90926-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5