لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (9)
تهران (12)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رشد شناختی کودکان از طریق فعالیت‌های بدنی
نويسنده:فلیپ‌د. تومپروسکی ؛ نويسنده:برایان‌آ. مککلوکی ؛ نويسنده:کاترینا پسی - مبانی - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 650000 ریال - 9 -6-95593-622-978 انتخاب
2- کتاب معلم (راهنمای تدریس) تربیت بدنی در داخل کلاس دوره‌ی ابتدایی
نويسنده:احد عزتی ؛ ويراستار:بهروز بامدادی - هلتاک - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 0 -15-8224-600-978 انتخاب
3- تندرستی (هوش حرکتی)
نويسنده:امید منوچهریان - یزدا، کتاب‌های یویو - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 5 -823-165-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزشی کودکان
نويسنده:نیل آرمسترانگ ؛ مترجم:رحمان سوری ؛ مترجم:پریسا پورنعمتی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 292000 ریال - 2 -128-355-600-978 انتخاب
5- مهارت پایه ورزشی در ابتدایی
نويسنده:طیبه محمدی‌آرام ؛ نويسنده:اعظم امدادی‌نسب ؛ نويسنده:علی زارع‌مقدم - چهار درخت - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -08-6105-622-978 انتخاب
6- راهنمای تمرینات فیفا + 11 کودکان: برنامه جامع گرم کردن برای پیشگیری از آسیب‌دیدگی در فوتبال کودکان فدراسیون بین‌المللی فوتبال FIFA
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:مصطفی زارعی ؛ مترجم:کامران جوهری - ورزش - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 8 -83-7356-600-978 انتخاب
7- دو و میدانی آموزش پرتاب‌ها برای کودکان
نويسنده:مصطفی بهرامی ؛ نويسنده:سمیه بهرامی - هاویر - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -5-98555-600-978 انتخاب
8- علم و نظریه تمرین بهینه: با تاکید بر فیزیولوژی اجرا و تمرین کودکان و نوجوانان
نويسنده:یورگن واینک ؛ مترجم:محمد رحمانی ؛ ويراستار:بختیار ترتیبیان - آییژ - 1032 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 550000 ریال - 2 -571-970-964-978 انتخاب
9- حرکات ورزشی و مهارت‌های حرکتی پایه
گردآورنده:فاطمه مومنی ؛ گردآورنده:فاطمه شاهچراغی ؛ گردآورنده:مریم یعقوبی - سازمان بهزیستی - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 5 -92-6569-600-978 انتخاب
10- گنج در قلب شماست: آموزش یوگا به کودکان با قصه
نويسنده:سیدنی سولیس ؛ مترجم:فاطمه نوروزی - سنجش اندیشه رسا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -12-2529-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2