لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (25)
تالیف (70)
ترجمه (0)
تهران (63)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تصرف در مال عاریه: از منظر فقه و حقوق مدنی
نويسنده:مهرعلی کرمی‌برم‌سبز - عاصم - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -49-8223-600-978 انتخاب
2- عقد ضمان: مبانی نظری،‌ شیوه عملی تنظیم
گردآورنده:کاظم زرین - کلک زرین - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100 نسخه - 180000 ریال - 1 -18-8576-600-978 انتخاب
3- حقوق مدنی: عقد وکالت
نويسنده:محمدجعفر جعفری‌لنگرودی - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 964-5986-80-X انتخاب
4- ضمانت‌نامه ریالی
نويسنده:علیرضا پویان‌شاد ؛ نويسنده:مرجان محمدی ؛ ويراستار:نگار نادور - گرایش تازه - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 289000 ریال - 4 -02-7418-600-978 انتخاب
5- فقه ضمان قهری و حقوق خصوصی، جزایی و عمومی
نويسنده:علی‌محمد یثربی‌قمی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 500000 ریال - 8 -7270-03-964-978 انتخاب
6- نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد ضمان (علمی و کاربردی)
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی ؛ ويراستار:آرزو رضایی‌پور - سپهر ادب - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 500 نسخه - 62000 ریال - 1 -07-9923-964 انتخاب
7- بررسی نقش و کاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتی
نويسنده:آزاده دزفولی - کتاب آوا - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -274-346-600-978 انتخاب
8- ‏‫مسوولیت تضامنی در اسناد تجاری: با رویکرد استناد به آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظرات اداره کل امور حقوقی...
نويسنده:احمد اشرفی - گنج دانش - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 450000 ریال - 1 -89-6244-600-978 انتخاب
9- ضمانت در حقوق ایران (انگلیس، آمریکا و فرانسه)
نويسنده:علیرضا ستوده ؛ مقدمه:ربیعا اسکینی - بهنامی - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 8000 ریال - 1 -32-7044-964 انتخاب
10- ضمان حکومت از منظر فقه
نويسنده:سیدمصطفی سجادی - نسیم کوثر - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 170000 ریال - 7 -284-240-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7