لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
2- راهنمای بازاریابی رویداد
نويسنده:آلیسون ساگت ؛ مترجم:شیرین شریفیان ؛ مترجم:علیرضا هوشنگ‌نژاد - سخن گستر - 242 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 360000 ریال - 5 -783-247-600-978 انتخاب
3- بازاریابی ورزش و رویداد
نويسنده:نایگل پوپ ؛ نويسنده:دوگ تورکو ؛ مترجم:محمد خبیری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 300 نسخه - 150000 ریال - 3 -617-530-964-978 انتخاب
4- حمایت مالی در بازاریابی ورزشی (ارتباط موثر از طریق ورزش، هنر، و رویدادها)
نويسنده:تی.بتینا کورنول ؛ مترجم:سیدامین دهقان‌بنادکی ؛ مترجم:مهدی قنبری - میعاد اندیشه - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -009-231-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1