لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (10)
تالیف (28)
ترجمه (3)
تهران (24)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هورمون در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا ؛ نويسنده:چارلز یسالیس - علم و ورزش - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -133-449-964 انتخاب
2- راهنمای معاینات پزشکی در بوکس و کنترل دوپینگ
نويسنده:مسعود حاجی‌رسولی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -8-96200-964 انتخاب
3- دوپینگ و سوءاستفاده از داروها
نويسنده:پروانه نظرعلی - دانش افروز - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 190000 ریال - 8 -21-7111-964-978 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
6- استروئیدهای آنابولیک و مکمل‌های غذایی در ورزش
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 8 -30-5796-600-978 انتخاب
7- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف تخصصی پرورش اندام
نويسنده:امیرجمشید دنیایی ؛ نويسنده:علیرضا فاضلی - انوار - 348 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -27-7064-964 انتخاب
9- دوپینگ و داروهای غیرمجاز در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 9 -115-409-964 انتخاب
10- استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن‌ها در بدنسازی
نويسنده:سرج کولپا ؛ مترجم:فرهاد دریانوش ؛ مترجم:سیدمسلم اسدپور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 292000 ریال - 0 -122-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4