لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (11)
تالیف (28)
ترجمه (4)
تهران (25)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مواد نیروزا: یافته‌ها، تاثیرات و مضرات
نويسنده:علی کاشی ؛ نويسنده:مهدی کارگرفرد ؛ نويسنده:زهرا سرلک - سالمی،جامعه‌نگر - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 2 -71-8760-964-978 انتخاب
2- استروئیدهای آنابولیک
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:سروش ملت‌پرست - نشر ورزش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 0 -18-7356-600-978 انتخاب
3- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
4- سوء مصرف دارو در ورزشکاران (دوپینگ)
نويسنده:حسن اردلانی ؛ زيرنظر:سیدهادی حسینی ؛ ويراستار:فاطمه توکلی - عصر ماندگار - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 7 -03-6921-600-978 انتخاب
5- خستگی در ورزش: مکانیزم‌های خستگی و تاثیر مصرف مکمل‌ها در پیشگیری از خستگی ورزشکاران
نويسنده:عبدالحمید احمدی ؛ نويسنده:علی کاظمی ؛ نويسنده:بتول رضایی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 8 -142-102-600-978 انتخاب
6- دوپینگ سلامت ورزشکاران، ورزش حرفه‌ای
نويسنده:ژان‌-‌فرانسوا بورگ ؛ نويسنده:میشل ریو ؛ نويسنده:ژرژ ویگارلو - بامداد کتاب - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -21-2585-964 انتخاب
7- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
8- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
9- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - هودین - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -14-8695-964 انتخاب
10- نقش کراتین و ویتامین در ورزش: دروغ، واقعیت، توهم
نويسنده:امیر محتشمی ؛ نويسنده:کیوان آخوندنیا - دهسرا - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 2 -170-197-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4