لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(145)
چاپ مجدد (98)
تالیف (127)
ترجمه (116)
تهران (210)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (32)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر "نظریه‌ی برپایه" (گراندد تئوری GTM)
نويسنده:مقصود فراستخواه - آگاه - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 550 نسخه - 220000 ریال - 4 -365-416-964-978 انتخاب
2- راه‌نمای روش تحقیق در علوم اجتماعی (با رویکرد کاربردی و پایان‌نامه‌نویسی)
نويسنده:علاء‌الدین رفیع‌زاده ؛ نويسنده:مالک دلیر - فرمنش - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -65-5597-600-978 انتخاب
3- روش‌های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی
نويسنده:لارنس نیومن ؛ مترجم:ابوالحسن فقیهی ؛ مترجم:عسل آغاز - ترمه،انجمن علوم مدیریت ایران - 504 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 8 -205-978-964-978 انتخاب
4- جستارهای روشی در علوم اجتماعی
نويسنده:محمدرضا طالبان - پژوهشکده ‌امام‌ خمینی (‌س) و انقلاب ‌اسلامی‌، معاونت ‌پژوهشی - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -57-7986-964-978 انتخاب
5- طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی
نويسنده:جان‌دبلیو. کرسول ؛ مترجم:علیرضا کیامنش ؛ مترجم:مریم دانای‌طوسی - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 420 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 0 -19-7806-964-978 انتخاب
6- تحقیق پیشرفته با گروه کانون
نويسنده:ادوارداف فرن ؛ مترجم:سینا قربانلو ؛ ويراستار:علیرضا حسنی - مبلغان - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 0 -24-2614-964-978 انتخاب
7- آشنایی با اصول و مراحل نگارش پیش طرح پایان‌نامه تحقیقاتی (پروپوزال) در حوزه علوم اجتماعی
نويسنده:پریا پورحسین‌هندآباد ؛ نويسنده:زهرا تقی‌نژاد ؛ زيرنظر:مصطفی اقلیما - رسانه تخصصی - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 70000 ریال - 5 -111-293-600-978 انتخاب
8- پیمایش در تحقیقات اجتماعی
نويسنده: دواس ؛ مترجم:هوشنگ نایبی - نشر نی - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 1500 نسخه - 68000 ریال - 4 -296-312-964 انتخاب
9- شناخت روش علمی در علوم رفتاری
نويسنده:حیدرعلی هومن - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 540 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 9 -194-530-964-978 انتخاب
10- اصول و روش‌های مطالعات کیفی
نويسنده:مریم خزایی‌پول ؛ نويسنده:حیدر ندریان ؛ نويسنده:عابدین ایرانپور - رشد فرهنگ - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -58-8530-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25