لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی
نويسنده:مونا آرونین-بارو ؛ نويسنده:ناتالی واکر ؛ مترجم:حسن غرایاق‌زندی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -6926-03-964-978 انتخاب
2- روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی
نويسنده:مونا آرونین-بارو ؛ نويسنده:ناتالی واکر ؛ مترجم:حسن غرایاق‌زندی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 270000 ریال - 5 -6926-03-964-978 انتخاب
3- روش‌های تحقیق تک‌موردی در روانشناسی ورزش و تمرین
نويسنده:جیمی بارکر ؛ نويسنده:پائول مک‌کارتی ؛ نويسنده:مارک‌وی. جونز - بامداد کتاب - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 229000 ریال - 8 -62-8131-964-978 انتخاب
4- روانشناسی آسیب‌های ورزشی و توانبخشی
نويسنده:ناتالی واکر ؛ مترجم:زهره مشکاتی ؛ مترجم:شهروز پوربی‌آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، معاونت پژوهشی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 5 -5594-10-964-978 انتخاب
5- روانشناسی صدمات ورزشی و توانبخشی
مترجم:وحید بخشعلی‌پور ؛ ويراستار:مونا آروینن ؛ ويراستار:ناتالی واکر - پوررفیع - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 190000 ریال - 2 -1-94879-600-978 انتخاب
6- روش‌های تحقیق تک‌موردی در روانشناسی ورزش و تمرین
نويسنده:جیمی بارکر ؛ نويسنده:پائول مک‌کارتی ؛ نويسنده:مارک‌وی. جونز - بامداد کتاب ،ورزش - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 250000 ریال - 8 -62-8131-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1