لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی صدمات ورزشی و توانبخشی
مترجم:وحید بخشعلی‌پور ؛ ويراستار:مونا آروینن ؛ ويراستار:ناتالی واکر - پوررفیع - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 190000 ریال - 2 -1-94879-600-978 انتخاب
2- روش‌های تحقیق تک‌موردی در روانشناسی ورزش و تمرین
نويسنده:جیمی بارکر ؛ نويسنده:پائول مک‌کارتی ؛ نويسنده:مارک‌وی. جونز - بامداد کتاب - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 229000 ریال - 8 -62-8131-964-978 انتخاب
3- روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی
نويسنده:مونا آرونین-بارو ؛ نويسنده:ناتالی واکر ؛ مترجم:حسن غرایاق‌زندی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -6926-03-964-978 انتخاب
4- روش‌های تحقیق تک‌موردی در روانشناسی ورزش و تمرین
نويسنده:جیمی بارکر ؛ نويسنده:پائول مک‌کارتی ؛ نويسنده:مارک‌وی. جونز - بامداد کتاب ،ورزش - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 250000 ریال - 8 -62-8131-964-978 انتخاب
5- روان‌شناسی توان‌بخشی و آسیب‌های ورزشی
نويسنده:مونا آرونین-بارو ؛ نويسنده:ناتالی واکر ؛ مترجم:حسن غرایاق‌زندی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 270000 ریال - 5 -6926-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1