لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(134)
چاپ مجدد (108)
تالیف (201)
ترجمه (41)
تهران (143)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (71)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (242) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگانی امام سجاد (ع)
نويسنده:هادی راعی - ارتباط نوین - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 50000 ریال - 9 -85-7344-600-978 انتخاب
2- مختصری از زندگانی امام سجاد (ع)
به‌اهتمام:سپند عبدالهی - کرانه عشق - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 5 -76-6907-600-978 انتخاب
3- الامام علی‌بن الحسین (ع)
نويسنده:سیدمهدی آیت‌اللهی ؛ مترجم:کمال سید - انصاریان - 28 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - انتخاب
4- امام علی‌بن الحسین (ع)
نويسنده:محمدجواد مولوی‌نیا - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 9500 ریال - 6 -30-5323-600-978 انتخاب
5- متن کامل صحیفه سجادیه
مترجم:علی شیروانی ؛ ويراستار:علی زینتی ؛ نويسنده: علی‌بن‌الحسین(ع) - اندیشه مولانا - 290 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 5 -10-5634-600-978 انتخاب
6- زندگانی حضرت امام سجاد (ع)
نويسنده: جمعی‌ازعلمای‌لبنان ؛ مترجم:حمیدرضا کفاش - عابد - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 4 -25-7077-964 انتخاب
7- مختصری از زندگانی امام سجاد (ع)
به‌اهتمام:سپند عبدالهی - امیرالبیان - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -5-96750-600-978 انتخاب
8- زندگانی چهارده معصوم: امام سجاد (ع)
نويسنده:علی نوری ؛ نويسنده:محمد نوری - جهانتاب - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 1 -02-8247-964 انتخاب
9- امام سجاد (ع) و کربلا
نويسنده:اسماعیل جانجانی - دادآفرید - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -1-95710-622-978 انتخاب
10- الامام علی‌بن الحسین (ع)
نويسنده:مختار اسدی - مرکز الرساله - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 1800 ریال - 6 -215-319-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25