لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بررسی آسیب‌های روحی و روانی در نجاتگران
نويسنده:سیدابراهیم زمانیه‌شهری ؛ نويسنده:حمید امیری - گسترش علوم نوین - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -39-8470-600-978 انتخاب
2- آسیب‌های روانی و مراجع اجتنابی
نويسنده:رابرت‌تی. مولر ؛ مترجم:تورج سلحشور ؛ مترجم:رضا ببری - سپند مینو - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -1-95777-600-978 انتخاب
3- مولفه‌های آسیب‌ها و مهارت‌های زندگی
نويسنده:سکینه سبکدست - اراده - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -47-7963-600-978 انتخاب
4- اختلال استرس پس از سانحه: آسیب‌شناسی و درمان
نويسنده:عباسعلی اللهیاری - آثار معاصر - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -18-7050-600-978 انتخاب
5- استرس، آسیب روحی و مصرف مواد
نويسنده:برایان‌ای براید ؛ نويسنده:ساموئل‌ای. مک‌مستر ؛ مترجم:سلمان زارعی - اطلاعات - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1050 نسخه - 40000 ریال - 4 -860-423-964-978 انتخاب
6- دنیای پس از آسیب: راهنمای متخصصین و خوددرمانی آسیب‌دیدگان ...
نويسنده:دنا روزن‌بلوم ؛ نويسنده:مری‌بت ویلیامز ؛ نويسنده:باربارا ای. واتکینز - جنگل،جاودانه - 204 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 8 -925-316-600-978 انتخاب
7- استرس پس از ضربه: رویکردهای نظری، ارزیابی و درمان
نويسنده:استیون جوزف ؛ نويسنده:روت ویلیامز ؛ نويسنده:ویلیام یول - آمن - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 0 -7-92054-964 انتخاب
8- زندانیان درد: گشودن رازهای قدرت ذهن برای پایان دادن به رنج و عذاب درونی
نويسنده:آرتور جانوف ؛ مترجم:فاطمه عباسی‌فر - دایره - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 750 نسخه - 400000 ریال - 7 -30-5722-600-978 انتخاب
9- رفتاردرمانی‌شناختی اختلال استرس پس از ضربه (PTSD): راهنمای درمان برای متخصصان بالینی
نويسنده:پرویز دباغی - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 2 -56-2729-964-978 انتخاب
10- دنیای پس از آسیب
نويسنده:دنا روزنبلوم ؛ نويسنده:ماری‌بت ویلیامز ؛ نويسنده:باربارا ای. واتکینز - جنگل،جاودانه - 296 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 5 -926-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1