لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (12)
ترجمه (1)
تهران (11)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی خطی و کاربردهای آن (برای مهندسین معدن)
نويسنده:محمد عطائی ؛ ويراستار:رضا خالوکاکائی - دانشگاه صنعتی شاهرود - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -10-7153-600-978 انتخاب
2- کاربرد تحقیق در عملیات در حل مسائل دولتی
نويسنده:مجید رستمی‌بشمنی - موجک - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -041-994-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی خطی و کاربرد آن در مدیریت آب
نويسنده:مهدیه جانباز ؛ ويراستار:حامد ابراهیمیان ؛ ويراستار:زهرا بهلولی - موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -65-6570-600-978 انتخاب
4- بهینه‌سازی خطی (تحقیق در عملیات ۱)
نويسنده:علیرضا فخارزاده‌جهرمی ؛ نويسنده:هاجر علیمراد - دانشگاه جهرم - 445 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 9 -8-98541-600-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 598 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 200 نسخه - 750000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
6- پایه‌های برنامه‌ریزی خطی
نويسنده:محمدرضا انصاری ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا شیرخورشیدی - جهاد دانشگاهی واحد قزوین - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 1 -64-8786-600-978 انتخاب
7- تحقیق در عملیات
نويسنده:محمدرضا خلج ؛ نويسنده:مهران خلج - صالحیان - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -24-6045-622-978 انتخاب
8- تحقیق در عملیات پیشرفته
نويسنده:محمدسعید صباغ ؛ نويسنده:شهاب صدری - آموزشی تالیفی ارشدان - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 7 -96-8880-600-978 انتخاب
9- برنامه‌ریزی خطی: مبانی و بسط‌ها
نويسنده:رابرت‌جی. واندربی ؛ مترجم:حسین عزیزی ؛ مترجم:رسول جاهد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس‌آباد مغان،دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 500000 ریال - 1 -5534-10-964-978 انتخاب
10- پژوهش عملیاتی پیشرفته
نويسنده:سعید رمضان‌زاده ؛ زيرنظر:علی رستگار - دانشگاه علوم انتظامی امین - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 350000 ریال - 9 -362-363-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2