لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (70)
تالیف (9)
ترجمه (95)
تهران (98)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (104)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:مرضیه طهمورثی‌نژاد - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2500 نسخه - 3800 ریال - 9 -417-430-964 انتخاب
2- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ بازنويسي:سیدجواد طباطبایی - قصر کتاب - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 9 -66-8130-964-978 انتخاب
3- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:فرزانه کریمی - قدیانی - 464 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 92000 ریال - 8 -105-251-600-978 انتخاب
4- هایدی
بازنويسي:سارا قدیانی ؛ ويراستار:سیدحسین طباطبائی - قصر کتاب - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 964-8130-06-X انتخاب
5- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - نشر صابرین - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 4000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
6- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - 16 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 13 سال 1376 - 30000 نسخه - 1200 ریال - 4 -26-6116-964 انتخاب
7- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ ويراستار:خسرو شایسته - نشر رویش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 4 -26-6116-964 انتخاب
8- بازگشت هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ثریا قیصری - دبیر - 132 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 100 نسخه - 75000 ریال - 2 -57-5967-964-978 انتخاب
9- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:بیژن نامجو - نشر رویش - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1374 - 20000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
10- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:ملیحه تهرانی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 6 -15-5773-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11