لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(518)
چاپ مجدد (824)
تالیف (1166)
ترجمه (176)
تهران (470)
شهرستان (872)
كودك و نوجوان (55)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1342) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهشها
نويسنده:ماشاء‌الله علی‌احیایی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 228 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1366 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
2- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - 416 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
3- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - 328 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
4- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - 224 صفحه - جلد 4 - وزیری - چاپ 3 سال 1366 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی - کتابخانه بزرگ اسلامی - 228 صفحه - جلد 3 - وزیری - چاپ 3 سال 1363 - 10000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
6- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:جلیل تجلیل - بنیاد بعثت - 3520 صفحه - جلد 22 - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:جلیل تجلیل - کتابخانه بزرگ اسلامی - 324 صفحه - جلد 21 - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 10000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
8- غدیر از دیدگاه حضرت علی (ع)
- مسجد چهارده معصوم (ع)، واحد فرهنگی - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - انتخاب
9- الغدیر
نويسنده:علیرضا میرزامحمد ؛ مترجم:رضا مهیار - بنیاد بعثت - 24 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1367 - 2000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
10- غدیر
نويسنده:علیرضا میرزامحمد - بنیاد بعثت، واحد کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی - چاپ 5 سال 1367 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 135