لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (4)
تهران (3)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرینات کاربردی سوئیس‌بال
نويسنده:نوشین بنار ؛ نويسنده:محبوبه سورانی - وارسته - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -34-8086-964-978 انتخاب
2- تناسب اندام با توپ: برنامه‌ریزی عضلات شکم برای مغز و بدن
نويسنده:آنه اسپالدینگ ؛ نويسنده:لیندا ای. کلی ؛ مترجم:غلامحسین ناظم‌زادگان - گیوا - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -036-451-600-978 انتخاب
3- تمرینات ورزشی با توپ‌های ورزشی (فیزیوبال)
نويسنده:لیزاام. ولف ؛ مترجم:احمد ابراهیمی‌عطری ؛ مترجم:زهره ذکایی - آژند - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 3 -18-6659-600-978 انتخاب
4- حرکات پیلاتس با توپ کوچک: سطح 1 تا 5 کتاب راهنمای مربیان
نويسنده:کاترین ویلکس ؛ مترجم:رقیه یوسفی‌دارستانی ؛ مترجم:ندا نصیری‌خواه - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -138-355-600-978 انتخاب
5- توپ و تمرین (گرم کردن و بدنسازی با توپ)
نويسنده:مهدی حقیقی ؛ ويراستار:وحید رحمانی‌خلیلی - نوروزی - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -0104-02-622-978 انتخاب
6- حرکات پیلاتس با توپ کوچک: سطح 1 تا 5 کتاب راهنمای مربیان
نويسنده:کاترین ویلکس ؛ مترجم:رقیه یوسفی‌دارستانی ؛ مترجم:ندا نصیری‌خواه - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 351000 ریال - 1 -138-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1