لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابچه‌ی تمرین مهربانی با زمین
نويسنده:پیر ربی ؛ نويسنده:آن‌وان استاپن ؛ مترجم:محمدعلی اردانی - حوض نقره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 1 -391-194-600-978 انتخاب
2- کتابچه‌ی تمرین مهربانی با زمین
نويسنده:آن‌وان استاپن ؛ نويسنده:پیر ربی ؛ مترجم:محمدعلی اردانی - حوض نقره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 1 -391-194-600-978 انتخاب
3- طبیعت، جامعه و بحران زیست محیطی
نويسنده:باب کارتر ؛ نويسنده:نیکی چارلز ؛ مترجم:میلاد رستمی - جامعه‌شناسان - 444 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 360000 ریال - 0 -340-223-600-978 انتخاب
4- جامعه و محیط زیست
نويسنده:استوارت بار ؛ مترجم:منصور حقیقتیان - ترنگ - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 1 -5-95776-600-978 انتخاب
5- مباحثی درباره جامعه‌شناسی محیط زیست
ويراستار:راب وایت ؛ مترجم:مهدی فرهمندنژاد - ثالث - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 770 نسخه - 2 -452-405-600-978 انتخاب
6- دانشگاه بوم‌شناختی: آرمان شهری دست‌یافتنی
نويسنده:رونالد بارنت ؛ ويراستار:سارا بقایی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 454 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 540000 ریال - 1 -007-226-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1