لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (14)
ترجمه (3)
تهران (16)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گزارش تفسیری مدیریت، روایت تحلیلی عملکرد و وضعیت شرکت
نويسنده:وحید احمدیان ؛ نويسنده:میثم حامدی - ترمه - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -697-978-964-978 انتخاب
2- مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
نويسنده:پرویز درگی ؛ نويسنده:سعید محمدی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 6 -65-6982-600-978 انتخاب
3- استراتژی مدیریت هزینه بر عملکردهای بلندمدت شرکت
نويسنده:فاطمه احمری ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 42 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -485-453-600-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی برای موفقیت: بودجه‌بندی و اتخاذ تصمیم
نويسنده:لاری‌ام. والتر ؛ نويسنده:کریستوفرجی. اسکوسن ؛ مترجم:کامیار نوریان‌شمیرانی - ماهواره - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 190000 ریال - 8 -82-8219-600-978 انتخاب
5- تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نويسنده:محمدرضا پورزر - سنجش و دانش - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50 نسخه - 240000 ریال - 9 -558-469-600-978 انتخاب
6- پایین آوردن هزینه: چگونه هزینه‌ها را به شکلی هوشمندانه مدیریت و کاهش دهیم
نويسنده:اندرو وایلمن ؛ مترجم:محمدمهدی حاجی‌علی ؛ مترجم:حسنعلی قنبری‌ممان - اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 180000 ریال - 4 -81-7624-600-978 انتخاب
7- افته‌هایی در مدیریت مالی
نويسنده:ابوالفضل امان‌اله‌نژاد‌کلخوران ؛ نويسنده:بهاره حسین‌نژاد‌ندائی - هوشمند تدبیر - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -112-418-600-978 انتخاب
8- نظارت مالی در قرن بیست و یکم
مترجم:اصلان قودجانی ؛ ويراستار:ا.یوتانه کلرمان ؛ ويراستار:یاکوب‌د. هان - تکامل اندیشه - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 7 -6-96873-600-978 انتخاب
9- منابع نقدی داخلی و روش‌های تامین مالی شرکت‌ها
نويسنده:منیره فرامرزی ؛ نويسنده:هما اشرفی - سخنوران - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -834-383-600-978 انتخاب
10- بررسی روش‌های کاهش هزینه در بنگاههای تولیدی - خدماتی
نويسنده:محمدجواد اشعری‌پور - میعاد اندیشه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -69-8899-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2