لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (1)
تالیف (14)
ترجمه (2)
تهران (15)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عملکرد مالی شرکتها
نويسنده:داود جوکار ؛ ويراستار:سعید طاووسی - گنج علم - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 9 -64-6085-622-978 انتخاب
2- گزارش تفسیری مدیریت، روایت تحلیلی عملکرد و وضعیت شرکت
نويسنده:وحید احمدیان ؛ نويسنده:میثم حامدی - ترمه - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 1 -697-978-964-978 انتخاب
3- مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
نويسنده:پرویز درگی ؛ نويسنده:سعید محمدی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 6 -65-6982-600-978 انتخاب
4- سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌ها
نويسنده:علی شجاع ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -157-453-600-978 انتخاب
5- بررسی روش‌های کاهش هزینه در بنگاههای تولیدی - خدماتی
نويسنده:محمدجواد اشعری‌پور - میعاد اندیشه - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 3 -69-8899-600-978 انتخاب
6- منابع نقدی داخلی و روش‌های تامین مالی شرکت‌ها
نويسنده:منیره فرامرزی ؛ نويسنده:هما اشرفی - سخنوران - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -834-383-600-978 انتخاب
7- مدیریت سرمایه در بحران مالی بورس
نويسنده:ویانا ورمزیار - سخنوران - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -745-455-600-978 انتخاب
8- افته‌هایی در مدیریت مالی
نويسنده:ابوالفضل امان‌اله‌نژاد‌کلخوران ؛ نويسنده:بهاره حسین‌نژاد‌ندائی - هوشمند تدبیر - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -112-418-600-978 انتخاب
9- بررسی تئوری‌ها و موارد خاص مالی و حسابداری
نويسنده:ابوالفضل امان‌اله‌نژاد‌کلخوران ؛ نويسنده:عماد خدائی‌نمین - هوشمند تدبیر - 342 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 120000 ریال - 2 -195-418-600-978 انتخاب
10- مبانی مدیریت سرمایه‌گذاری
نويسنده:حوریه فیض‌آبادی ؛ نويسنده:نیلوفر نصیری ؛ ويراستار:حمیدرضا خاشعی‌ورنامخواستی - ویهان - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 7 -004-250-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2