لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(295)
چاپ مجدد (176)
تالیف (237)
ترجمه (234)
تهران (363)
شهرستان (108)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (471) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنان خودسوخته [گزارشی از خودسوزی زنان در ایران]
نويسنده:پروین بختیارنژاد ؛ ويراستار:ناصر احمدزاده - صمدیه - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 6 -02-5790-964 انتخاب
2- مهارت مدیریت کاهش سرعت زندگی
نويسنده:سیدمهدی دستور - امامت - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 9 -372-396-964-978 انتخاب
3- دانستنیهای روان‌شناسی: کتاب اول، استرس
مترجم:فائزه‌السادات ضیاءضیابری - کوثر - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -44-2703-964-978 انتخاب
4- شناخت استرس و راه‌های غلبه بر آن
نويسنده:اریک پیگانی ؛ مترجم:فاطمه مدرسی‌فرد - جوانه رشد - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -40-6716-600-978 انتخاب
5- استرس و راههای مقابله با آن
گردآورنده:علی سمرقندیان ؛ ويراستار:مینا براتی - بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد) - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 6000 نسخه - 8000 ریال - 3 -25-5917-600-978 انتخاب
6- مقابله با فشارهای روانی: راهکارهای سلامتی و آرامش درون
نويسنده:لوری لیدن-روبنستاین ؛ نويسنده:استیون سیناترا ؛ مترجم:مجتبی جزایری - نشر پیکان - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 32000 ریال - 4 -076-328-964 انتخاب
7- 10 گام به سوی مهار استرس (تنیدگی): روی‌آورد سبک زندگی
نويسنده:دیویداچ. بارلو ؛ نويسنده:رونالدام. راپی ؛ نويسنده:سارا پرینی - نیوند - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 149000 ریال - 7 -1-97028-600-978 انتخاب
8- کنترل فشار روانی
نويسنده:جرالداس. گرینبرگ ؛ مترجم:محسن دهقانی ؛ مترجم:بهمن نجاریان - رشد - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 90000 ریال - 4 -23-2802-964-978 انتخاب
9- استرس آرامش
نويسنده:ابوالفضل آزادنیا ؛ نويسنده:سمیه سلطانی ؛ ويراستار:اصغر کارآمد - نیکوروش - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -87-7224-964-978 انتخاب
10- کتاب جیبی استرس
نويسنده:مری ریچاردز ؛ مترجم:محسن ذکایی‌آشتیانی - آدینه - 126 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 4 -01-8610-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48