لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (0)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابطه بین مولفه‌های شخصیتی و روانی با کیفیت آموزشی معلمان
نويسنده:مسعود فلاح - به‌اندیش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -7-96925-600-978 انتخاب
2- راهکارهای افزایش انطباق دانش‌آموزان با مولفه‌های دانش‌آموز صالح مورد انتظار سند تحول بنیادین (سال تحصیلی 97 - 96)
نويسنده:نسرین رحمانی ؛ نويسنده:نرگس‌سادات سیدحسن‌طهرانی ؛ نويسنده:هدی عسکرزاده - انتخاب برتر - 132 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 4 -69-7930-600-978 انتخاب
3- بررسی میزان کارایی حرفه‌ای دبیران دبیرستان‌ها
نويسنده:پارمیس صالحی‌کوزانی - دلکام - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 188000 ریال - 5 -8-98200-600-978 انتخاب
4- بررسی اثربخشی مجتمع‌های آموزشی و پرورشی از دیدگاه عوامل اجرایی (مطالعه موردی: مجتمع‌های آموزشی دهستان مهبان شهرستان نیکشهر)
نويسنده:حامد بیجارزهی - سنجش و دانش - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 7 -370-469-600-978 انتخاب
5- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
6- بررسی وضعیت روشهای استقرار مدیریت کیفیت جامع
نويسنده:مجتبی اسدی - اندیشه طلایی - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -19-8931-600-978 انتخاب
7- تاثیر تکنولوژی آموزشی بر کیفیت آموزش
نويسنده:مریم حسین‌زاده‌بافرانی - نگارستان غرب - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -37-8357-600-978 انتخاب
8- بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر کیفیت خدمات آموزشی
نويسنده:ایرج داودی - سنجش و دانش - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 3 -273-216-622-978 انتخاب
9- مدل تعالی سازمانی EFQM (مطالعه موردی: ادارات کل آموزش و پرورش ایران)
نويسنده:ناصر کرمی ؛ نويسنده:عبدالمجید روشن ؛ نويسنده:مهدی نوروزی - پارلاق قلم - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -59-7793-600-978 انتخاب
10- راهبرد مدیریت کیفیت در اهداف تربیتی سند تحول
نويسنده:سوسن کوهی‌نژاد - وانیا - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 8 -59-6266-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2