لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (94)
تالیف (196)
ترجمه (0)
تهران (87)
شهرستان (109)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (196) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء اول
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 166 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 30000 نسخه - 4 -3-93932-964 انتخاب
2- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای جزء چهارم
نويسنده:مهدی محمودیان - رازبان - 166 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
3- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن‌ کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء بیست‌ و پنجم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم حیات - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 2 -851-492-964-978 انتخاب
4- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌ام
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - 12500 ریال - انتخاب
5- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء سوم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم کوثر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 4 -53-8487-964-978 انتخاب
6- قرآن در خانه: آموزش غیرحضوری و مکاتبه‌ای ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ و سئوالات مسابقه‌ای: جزء سی‌ام
نويسنده:مهدی محمودیان - پیام ولایت - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 6000 نسخه - انتخاب
7- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء سی‌ام"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم کوثر - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 1 -56-8487-964 انتخاب
8- ترجمه و مفاهیم قرآن کریم: لغات، خلاصه تفاسیر، شان نزول احادیث و شرح آیات منتخب (جزء پانزدهم)
نويسنده:حمیدرضا روزبهانی - جبرئیل امین (ع) - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 2 -2-90571-600-978 انتخاب
9- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن ‌کریم به روش پرسش و پاسخ (و سوالات مسابقه‌ای) "جزء هفدهم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم حیات - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 3 -560-492-964-978 انتخاب
10- آموزش موضوعی و کاربردی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم به روش پرسش و پاسخ به همراه سوالات برای اجرای مسابقات قرآنی در کلیه واحدهای فرهنگی و مدارس "جزء چهارم"
نويسنده:مهدی محمودیان - نسیم کوثر - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 5 -54-8487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20