لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(417)
چاپ مجدد (174)
تالیف (342)
ترجمه (249)
تهران (426)
شهرستان (165)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (49)

تعداد یافت شده (591) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول تمرینات قدرتی با وزنه
نويسنده:فردریک دلویر ؛ مترجم:حامد هاشمی‌نژاد ؛ مترجم:معصومه عظیمی - یاوریان - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 1 -05-5762-600-978 انتخاب
2- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
3- فعالیت بدنی و تندرستی
نويسنده:لیلا ضامنی ؛ نويسنده:سیده‌خدیجه اسدی‌ساروی ؛ ويراستار:یحیی سخنگویی - شمال پایدار (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمال پایدار) - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -89-9962-964-978 انتخاب
4- نمایش عضلات شکم (تمرینات و برنامه‌های شش تکه کردن شکم)
نويسنده:جاناتان رس ؛ مترجم:ابراهیم علی‌دوست‌قهفرخی ؛ مترجم:جمال‌الدین شریعتی - نشر ورزش - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -75-5796-600-978 انتخاب
5- علم تمرین (ویژه مدرسین و مربیان تربیت بدنی)
نويسنده:پروانه نظرعلی ؛ نويسنده:حمید رجبی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 8 -2-91374-600-978 انتخاب
6- آمادگی جسمانی
نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:عباسعلی گائینی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2500 نسخه - 53000 ریال - 7 -749-459-964-978 انتخاب
7- دوره آموزشی ورزشهای معلق مقاومتی تمام بدن: گلف = Total body resistance exercises suspension training course: golf
نويسنده:گل‌آرا خانقاهی ؛ ويراستار:الیاس هوریابند - آیندگان - 58 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 4 -062-398-600-978 انتخاب
8- ایمنی و سلامت مدیران
نويسنده:محمدمهدی مظهری ؛ ويراستار:حمید خدادی ؛ ويراستار:حامد صادقی‌علوی - اعتدال - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -97-2693-964-978 انتخاب
9- ورزش و سلامت جسم و روان: واحد درس تربیت بدنی
نويسنده:علی فرهمند‌موحد ؛ نويسنده:مهرزاد منوچهری ؛ ويراستار:حسینعلی رحمتی - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 5 -24-5323-600-978 انتخاب
10- آمادگی جسمانی و حرکتی
نويسنده:رضا رضایی‌مهر ؛ نويسنده:محمد مهدوی - نشر آذربایجان - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -21-5612-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60