لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(420)
چاپ مجدد (175)
تالیف (345)
ترجمه (250)
تهران (428)
شهرستان (167)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (49)

تعداد یافت شده (595) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 42000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:شیرکو احمدی ؛ نويسنده:محمود جمالی ؛ نويسنده:جواد مرادی - علم و دانش - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -17-6310-600-978 انتخاب
3- ورزش برای همه (تمرین بهتر)
نويسنده:مجید جلالی‌فراهانی - پژواک کیوان - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 نسخه - 2 -85-8727-964-978 انتخاب
4- صد برنامه تمرینی با وزن بدن
نويسنده:نیلا ری ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 100000 ریال - 5 -35-7350-600-978 انتخاب
5- آزمون‌های کاربردی در کشتی
گردآورنده:فرشید آقابیگی ؛ گردآورنده:کیوان مرادیان - نوآور - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 7 -24-5514-600-978 انتخاب
6- اصول تمرینات سرعتی
نويسنده:سیداحسان فاطمی‌نژاد - یاران مهدی (عج) - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -25-6187-600-978 انتخاب
7- دانش‌نامه پرورش اندام
نويسنده:رضا نوری‌زاده - معبود - 1216 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 850000 ریال - 7 -95-8572-964-978 انتخاب
8- طناب‌زنی (ورزشی کامل برای همه)
نويسنده:محمد طلابی ؛ نويسنده:فاطمه طباطبایی‌مزرعه‌نو - تیک - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 8 -10-6199-600-978 انتخاب
9- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی
نويسنده:تدای. بوام‌گارتنر ؛ نويسنده:آندرو.اس جکسون ؛ مترجم:حسین سپاسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 632 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2000 نسخه - 19500 ریال - 0 -205-459-964 انتخاب
10- ایروبیک: آموزش - فواید آن
نويسنده:کورش ویسی ؛ نويسنده:محمد کشتی‌دار - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 1 -035-206-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60