لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مربیگری موثر برای قهرمانان ورزشی
نويسنده:محمد حامی ؛ نويسنده:هادی حسن‌نژاد‌عمرانی ؛ نويسنده:محمد پرگر - نوروزی - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 9 -0388-02-622-978 انتخاب
2- اخلاق مربیگری ورزشی: اصول و بایسته‌ها
نويسنده:علی تاج‌بخش ؛ زيرنظر:محمدجواد فلاح ؛ ويراستار:سعید احمدی - دانشگاه معارف اسلامی - 128 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 9 -4-93579-600-978 انتخاب
3- رفتار دبیران تربیت بدنی
نويسنده:پروین شایگان‌فرد - دانش و پژوهش معاصر - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -4-97700-600-978 انتخاب
4- اخلاق مربیگری ورزشی: مسائل و موقعیت‌ها
نويسنده:علی تاج‌بخش ؛ زيرنظر:محمدجواد فلاح ؛ ويراستار:سعید احمدی - دانشگاه معارف اسلامی - 120 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 3 -6-93579-600-978 انتخاب
5- اخلاق مربیگری ورزشی: مسئولیت اخلاقی، مهارت‌ها و روش‌ها
نويسنده:علی تاج‌بخش ؛ زيرنظر:محمدجواد فلاح ؛ ويراستار:امیرعباس رجبی - دانشگاه معارف اسلامی - 128 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 6 -5-93579-600-978 انتخاب
6- مربیگری: ویژگی، شخصیت، تاکتیک و روانشناسی
نويسنده:محمدیاسر یکه‌خان - نسیم تحول - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -9-94053-600-978 انتخاب
7- رهبر تیم خود باشیم
نويسنده:الهام سلوکی - صالحیان - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -105-214-622-978 انتخاب
8- اخلاق مربیگری
نويسنده:خسرو محمدی - مناره - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -1-96303-600-978 انتخاب
9- طراحی و تدوین نظام‌نامه اخلاقی مربیان آمادگی جسمانی
نويسنده:شیوا بهرام‌وش‌شمس ؛ نويسنده:کتایون کامکاری - کیمیاگران سپاهان - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -00-8522-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1