لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (2)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گردشگری خلاق: با تاکید بر فضاهای شهری
نويسنده:کرامت‌اله زیاری ؛ نويسنده:مسلم عارفی - آراد کتاب - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 275000 ریال - 0 -379-186-600-978 انتخاب
2- مکان‌های سبز مردم‌گرا در شهر
نويسنده:اکرم خلیلی ؛ نويسنده:سیامک نیری‌فلاح ؛ نويسنده:راحله رحیمی - زرنوشت - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -48-7103-622-978 انتخاب
3- جدایی: تاثیر روابط قدرت بر انسانها و فضاهای شهری
نويسنده:مسعود اسدی‌محل‌چالی ؛ ويراستار:سمیه فرخیده - آرمان شهر - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 245000 ریال - 9 -50-6248-600-978 انتخاب
4- مدیریت فضاهای سبز شهری با رویکرد بهداشت محیط
نويسنده:مینا رضایی ؛ نويسنده:سجاد رحیمی ؛ نويسنده:باقر حیاتی - آوای قلم - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800 نسخه - 210000 ریال - 7 -23-6710-622-978 انتخاب
5- چگونگی تحول یک مکان: راهنمایی برای آفرینش فضاهای همگانی موفق
نويسنده:کتلین مدن ؛ ويراستار:اندی وایلی‌شوارتس ؛ مترجم:مصطفی بهزادفر - پرهام نقش - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 420000 ریال - 4 -78-6126-600-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی مدیریت دارایی راهبردی فضای باز
نويسنده:آرمان یاراحمدی ؛ نويسنده:رضا دشتی ؛ ويراستار:احسان دشتی - ستاره جنوب - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 8 -84-5023-600-978 انتخاب
7- آیا چمن در آنسو سبزتر است؟ یادگیری از نوآوری‌های بین‌المللی در مدیریت فضای سبز شهری تحلیل مقایسه‌ای از تجربه 11 شهر جهانی
نويسنده: کمیته معماری و محیط مصنوع انگلستان ؛ مترجم:محمدرضا مثنوی - مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران (شهرداری تهران)، معاونت علم و فناوری - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 1 -30-7928-600-978 انتخاب
8- زلزله و شبکه‌های ارتباطی شهر (با رویکرد مدیریت بحران)
نويسنده:علیرضا بهرامی - نارون دانش - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -73-7158-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1