لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(626)
چاپ مجدد (1579)
تالیف (2106)
ترجمه (99)
تهران (1119)
شهرستان (1086)
كودك و نوجوان (259)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (2205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قاعده آسان بانضمام عم جزء
نويسنده:عبدالعلیم جالندهری ؛ مترجم:محمدامین حسین‌بر - نشر احسان - 94 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -74-5956-964 انتخاب
2- روانخوانی و تجوید قرآن کریم
تهيه كننده:علی حبیبی ؛ تهيه كننده:محمدرضا شهیدی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -105-304-964 انتخاب
3- آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:مهدی احمدی - مبعث - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -08-7095-964 انتخاب
4- عم جزء: جزء سی‌ام قرآن مجید همراه با آموزش روخوانی قرآن
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدمهدی محمودی - یاس کبود - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 نسخه - 6 -3-90656-964 انتخاب
5- خودآموز قرآن مجید
- دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 36 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 55 سال 1379 - 100000 نسخه - 2000 ریال - 0 -447-430-964 انتخاب
6- آموزش روانخوانی قرآن کریم
نويسنده:بهروز یاری‌گل - جهرمی - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- روش آموزش قرآن عم: جزء مترجم و دستور نماز
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:احمد نوروزی - ناصر - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 8 -42-6683-964 انتخاب
8- جزء سی‌ام قرآن کریم: با شیوه املاء و علامتگذاری فارسی
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه - نشر افق - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 30000 نسخه - 2500 ریال - 7 -25-6003-964 انتخاب
9- آموزش روخوانی قرآن کریم
نويسنده:طاهره بابایی‌لواسانی - پیام آزادی - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 6000 نسخه - 1750 ریال - 3 -148-302-964 انتخاب
10- روانخوانی و تجوید قرآن کریم
تهيه كننده:علی حبیبی ؛ تهيه كننده:محمدرضا شهیدی - روحانی - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 9 -3-91572-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 221