لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(622)
چاپ مجدد (1571)
تالیف (2094)
ترجمه (99)
تهران (1111)
شهرستان (1082)
كودك و نوجوان (259)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (2193) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادگیری قرآن مجید به روش آسان: (همراه با تجوید) به‌انضمام جزء آخر قرآن مجید
نويسنده:سیدابراهیم محمودی‌هاشمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای - شرکت به نشر - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 2 -0309-02-964 انتخاب
2- قاعده بغدادی مع پاره عم 30
خطاط: پاکستانی - شیخ‌الاسلام احمد جام - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 10000 نسخه - 1000 ریال - 5 -33-6765-964 انتخاب
3- قاعده بغدادی مع پاره عم 30
خطاط: پاکستانی - شیخ‌الاسلام احمد جام - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 10000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
4- خودآموز قرآن مجید
نويسنده:رضا برقعی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 34 صفحه - آلبومی (شومیز) - چاپ 60 سال 1384 - 20000 نسخه - 5000 ریال - 964-476-000-X انتخاب
5- آموزش روخوانی قرآن کریم "سطح دو"
نويسنده:علی حبیبی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -085-304-964 انتخاب
6- آموزش روخوانی قرآن کریم "سطح دو"
نويسنده:علی حبیبی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1384 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -085-304-964 انتخاب
7- آموزش روخوانی قرآن کریم "سطح یک"
نويسنده:علی حبیبی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1384 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -086-304-964 انتخاب
8- آموزش روخوانی قرآن کریم "سطح یک"
نويسنده:علی حبیبی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1384 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 0 -086-304-964 انتخاب
9- نسیم انس: آموزش قرآن: روخوانی و روان‌خوانی به روش نوین
نويسنده:حسینعلی شریف ؛ ويراستار:محمدحسن حاجی‌شفیعی - کتاب فرزانه - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - 5500 ریال - 6 -07-7239-964 انتخاب
10- آموزش روانخوانی قرآن کریم بانضمام نوار آموزشی
نويسنده:بهروز یاری‌گل - سبحان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 220