لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاریابی اوقات فراغت: یک دیدگاه جهانی
نويسنده:سوزان هورنر ؛ نويسنده:جان اسواربروک ؛ مترجم:فرشاد تجاری - سناگستر - 328 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 245000 ریال - 6 -08-8466-600-978 انتخاب
2- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 240000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
3- مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:محمد پورکیانی - آوای ظهور - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 250000 ریال - 4 -14-7956-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1