ابزار وبمستر

چاپ اول(284)
چاپ مجدد (439)
تاليف (722)
ترجمه (1)
تهران (624)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (51)
تعداد يافت شده (723) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 242 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1378 - 10000 نسخه - 4000 ريال - 0 -30-6221-964 انتخاب
2- قانون کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات
تدوين:علی جعفرزاده - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 272 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3000 نسخه - 5000 ريال - 7 -022-768-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: شامل پرسش و پاسخهای قانون کار و قانون تامین اجتماعی
به‌اهتمام:غلامحسین دوانی - کیومرث - 596 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 4400 نسخه - 17000 ريال - 4 -13-6266-964 انتخاب
4- قانون کار و بیمه بیکاری
گردآورنده:حسن عابدزاده - عابدزاده - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 4000 ريال - 7 -98-5954-964 انتخاب
5- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ريال - 1 -35-6221-964 انتخاب
6- قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 616 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 9500 ريال - 964-6221-36-X انتخاب
7- قانون کار به ضمیمه قانون بیمه بیکاری و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان
تدوين:هوشنگ ناصرزاده - بابک - 108 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 3400 ريال - 8 -02-5679-964 انتخاب
8- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ريال - 1 -35-6221-964 انتخاب
9- قانون کار: قانون بیمه بیکاری همراه با تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دوران - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ريال - 1 -35-6221-964 انتخاب
10- قانون کار: قانون بیمه بیکاری
تدوين:اسدالله خیراندیش - اورست - 146 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 12000 نسخه - 3000 ريال - 6 -2-90797-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]