لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اخلاق مدرن و دینداری؛ کنکاشی در رابطه استقلال عمل اخلاقی و تعبد
نويسنده:فاطمه‌سادات موسوی - فادی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 140000 ریال - 0 -1-96417-600-978 انتخاب
2- تبیین و نقد فلسفه اخلاق کانت
نويسنده:محمد محمدرضایی - بوستان کتاب - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -860-424-964 انتخاب
3- اخلاق در فلسفه کانت
نويسنده:راجر سالیوان ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - طرح نو - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 5 -04-7134-964 انتخاب
4- نظریه اخلاقی کانت
نويسنده:بروس اونی ؛ مترجم:علیرضا آل‌بویه ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - بوستان کتاب - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 19000 ریال - 964-371-263-X انتخاب
5- نظریه اخلاقی کانت
نويسنده:بروس اونی ؛ مترجم:علیرضا آل‌بویه ؛ ويراستار:مصطفی ملکیان - بوستان کتاب - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 700 نسخه - 160000 ریال - 1 -263-371-964-978 انتخاب
6- اخلاق در فلسفه کانت
نويسنده:راجر سالیوان ؛ مترجم:عزت‌الله فولادوند - طرح نو - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 0 -04-7134-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1