لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (40)
تالیف (54)
ترجمه (26)
تهران (68)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه نقادی کانت
نويسنده:کریم مجتهدی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -0617-00-964-978 انتخاب
2- افکار کانت
نويسنده:کریم مجتهدی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 316 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 4 -319-426-964-978 انتخاب
3- کانت
نويسنده:راجر اسکروتن ؛ مترجم:علی پایا - طرح نو - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
4- دونس اسکوتوس و کانت به روایت هیدگر
نويسنده:کریم مجتهدی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -030-435-964 انتخاب
5- نوشتآرهای دوران ینا 1807 - 1801
نويسنده:گئورگ‌ویلهلم‌فریدریش هگل ؛ مترجم:زیبا جبلی - شفیعی - 384 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 380000 ریال - 5 -51-7843-964-978 انتخاب
6- فلسفه کانت: بیداری از خواب دگماتیسم بر زمینه سیر فلسفه دوران نو
نويسنده:میرعبدالحسین نقیب‌زاده‌جلالی - آگه - 488 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 250 نسخه - 250000 ریال - 6 -128-329-964 انتخاب
7- کانت و فلسفه معاصر
نويسنده:لوسین گلدمن ؛ مترجم:پرویز بابایی - موسسه انتشارات نگاه - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 280000 ریال - 3 -092-351-964-978 انتخاب
8- کانت، هگل، هایدگر سیری دراندیشه مدرن
نويسنده:محمدحسن شاهکوئی - نشانه - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -79-5965-964-978 انتخاب
9- کانت و فلسفه معاصر
نويسنده:لوسین گلدمن ؛ مترجم:پرویز بابایی - موسسه انتشارات نگاه - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 1 -092-351-964 انتخاب
10- کانت
نويسنده:راجر اسکروتن ؛ مترجم:علی پایا - طرح نو - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 52000 ریال - 7 -51-7134-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8