لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (14)
تالیف (27)
ترجمه (10)
تهران (13)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح باب الحادی عشر از علامه حلی
نويسنده:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مترجم:علی‌اصغر حلبی - اساطیر - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2200 نسخه - 11000 ریال - 6 -12-5960-964 انتخاب
2- ترجمه و تبیین باب حادی عشر علامه حلی (ره)
نويسنده:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 6 -75-9972-964-978 انتخاب
3- النفحات الالهیه
نويسنده:محمدبن‌اسحاق صدرالدین‌قونیوی - مولی - 308 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 29000 ریال - 3 -02-5996-964 انتخاب
4- باب حادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:محمودرضا افتخارزاده - نشر دانش‌پرور - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 7 -6-92738-964 انتخاب
5- الباب الحادی عشر للعلامه الحلی مع شرح النافع یوم الحشر لمقدادبن‌عبدالله السیوری
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:محمودرضا افتخارزاده - معارف اسلامی - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 3 -00-6477-964 انتخاب
6- الباب الحادی عشر للعلامه الحلی مع شرح النافع یوم الحشر لمقدادبن‌عبدالله السیوری
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:محمودرضا افتخارزاده - هیات - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 4 -1-92278-964 انتخاب
7- شرح الباب الحادی عشر: دروس فی اصول العقیده من ابحاث المرجع الدینی السید کمال الحیدری
نويسنده:عبدالله اسعد - دار فراقد - 418 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 3 -09-7799-600-978 انتخاب
8- الباب الحادی عشر للعلامه الحلی مع شرح النافع یوم الحشر لمقدادبن‌عبدالله السیوری
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:مهدی محقق - شرکت به نشر - 314 صفحه - چاپ 5 سال 1377 - 4000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
9- ترجمه شرح باب حادی عشر: معارف 1 و 2
مترجم:ابوالقاسم هاشمی ؛ ويراستار: وفادار - وفادار - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 7400 ریال - 7 -0071-06-964 انتخاب
10- شرح باب الحادی عشر
نويسنده:حسن‌بن‌یوسف علامه‌حلی ؛ شارح:مقدادبن‌عبدالله فاضل‌مقداد ؛ مصحح:علی‌اصغر حلبی - اساطیر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3300 نسخه - 6800 ریال - 6 -12-5960-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4