لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (2)
تالیف (30)
ترجمه (2)
تهران (28)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشگاه درون‌زا
نويسنده:احمد بیانی - عقیق - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 1 -8-91120-964 انتخاب
2- یادداشت‌هایی برای دانشجویانم
نويسنده:عاطفه سلوک - مزینانی - 48 صفحه - بیاضی (پارچه ای) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 70000 ریال - 3 -26-8168-600-978 انتخاب
3- چند مبحث اساسی در آموزش عالی
نويسنده:مهرانگیز خادملو - علیم نور - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -90-8400-600-978 انتخاب
4- علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش، تحولات و راهبردها
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 180000 ریال - 1 -69-6996-600-978 انتخاب
5- محتواگرایی و تولید علم
نويسنده:عماد افروغ - سوره مهر - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 4 -455-506-964-978 انتخاب
6- علوم تربیتی و توسعه
نويسنده:حبیب‌الله نجفی‌هزارجریبی - اشرف البلاد - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 2 -64-6655-600-978 انتخاب
7- به سوی جوامع دانایی محور گزارش جهانی یونسکو
مترجم:علی حسین‌قاسمی ؛ مترجم:سیروس آزادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 130000 ریال - 1 -369-530-964-978 انتخاب
8- نگاهی نو به مسائل آموزشی در هزاره سوم
نويسنده:حسن شهرکی‌پور ؛ نويسنده:پری‌ناز بنی‌سی ؛ ويراستار:مریم نخعی - فراشناختی اندیشه - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 36500 ریال - 5 -18-7516-964 انتخاب
9- آسیب‌شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران
نويسنده:علی پایا ؛ نويسنده:حسین ابراهیم‌آبادی ؛ نويسنده:بهاره آروین - طرح نقد،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 8 -0-95408-600-978 انتخاب
10- درآمدی بر بایسته‌های دانشگاه اسلامی
نويسنده:حمید کریمی - اندیشه مولانا - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -35-7088-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4