لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (2)
تالیف (32)
ترجمه (2)
تهران (29)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دکتری در علوم تربیتی: فلسفه، اهداف و وضعیت حاضر
نويسنده:حسین تقوی‌قره‌بلاغ ؛ نويسنده:اسماعیل افقهی ؛ نويسنده:عیسی برقی - ارتباطات اجتماعی - 214 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 110000 ریال - 9 -5-94665-600-978 انتخاب
2- دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی
نويسنده:مقصود فراستخواه - نشر نی - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 60000 ریال - 3 -123-185-964-978 انتخاب
3- آسیب‌شناسی نقادانه علوم انسانی و اجتماعی در ایران
نويسنده:علی پایا ؛ نويسنده:حسین ابراهیم‌آبادی ؛ نويسنده:بهاره آروین - طرح نقد،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 8 -0-95408-600-978 انتخاب
4- سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی: رویکردی فرهنگی به آموزش عالی
نويسنده:سیدضیاء هاشمی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 2 -04-8905-600-978 انتخاب
5- یک رویا و دو بستر: تنش‌زدایی از دانشگاه و علوم انسانی
نويسنده:خسرو باقری - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 0 -95-6996-600-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی
نويسنده:محبوبه عارفی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -011-479-964 انتخاب
7- به سوی جوامع دانایی محور گزارش جهانی یونسکو
مترجم:علی حسین‌قاسمی ؛ مترجم:سیروس آزادی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 408 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 43000 ریال - 1 -369-530-964-978 انتخاب
8- علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش، تحولات و راهبردها
نويسنده:نعمت‌الله فاضلی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 180000 ریال - 1 -69-6996-600-978 انتخاب
9- فرهنگ و آموزش عالی شکل‌گیری و راهبری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با هادی خانیکی، محمدباقر خرمشاد، غلامرضا خواجه‌س
به‌اهتمام:پدرام الوندی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 3 -07-8905-600-978 انتخاب
10- اطلس ملی ایران "آموزش عالی"
نويسنده:غلامرضا گرایی‌نژاد ؛ ويراستار:داود حاتمی ؛ عكاس: دانشگاه تهران، روابط عمومی - سازمان نقشه‌برداری کشور - 44 صفحه - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 9 -8-91722-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4