لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل و بررسی چالش‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی درسی در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:منیره فتاحی ؛ نويسنده:ثریا میرزائی ؛ نويسنده:محمدرضا پراز - جوهر حیات - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -92-8700-600-978 انتخاب
2- پیوست‌نگاری فرهنگی: راهنمای عمل برای مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها
نويسنده:سیدمحمد سیدکلان ؛ ويراستار:ژاله کلابی ؛ ويراستار:شب‌بو محمدی - نایاب - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 1 -36-8785-600-978 انتخاب
3- برنامه درسی آموزش عالی و رشد حرفه‌ای
نويسنده:زهره عباباف - خانه ریاضیات بوشهر - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -8-94011-600-978 انتخاب
4- شاخصهای عملکردی در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:عباس خورشیدی - فراشناختی اندیشه - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 6 -0-92761-964 انتخاب
5- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
6- روایت مدیران دانشکده‌ها از اداره فعالیت‌ها
نويسنده:سعیده اسماعیلی ؛ نويسنده:فریبا عدلی ؛ نويسنده:گلنار مهران - شاپرک سرخ - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 9 -141-463-600-978 انتخاب
7- مدیریت توسعه‌ منابع انسانی (با رویکردهای مرجعیت علمی)
نويسنده:سیدرضا سیدجوادین ؛ نويسنده:محمد تابان - نگاه دانش - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400 نسخه - 200000 ریال - 8 -370-157-964-978 انتخاب
8- مدیریت تحول‌گرا در دانشگاه: تحلیل‌ها و راهکارهای رشد کیفی دانشگاه برای مدیران و اعضای هیئت علمی
نويسنده:سیداحمد ساویز - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 235000 ریال - 0 -062-460-600-978 انتخاب
9- حکمرانی در دانشگاه: کاربست‌های دانشگاه‌های تراز جهانی برای نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:مهدی صالحی‌نیا - علیم نور - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -07-6173-622-978 انتخاب
10- حکمرانی آموزش عالی: دیدگاه‌ها و راهکارها
نويسنده:جعفر طرقی‌بیدآبادی - گوهر گویا - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 220000 ریال - 2 -0-95253-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2