لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه مدیران دانشگاه‌ها باید بدانند
نويسنده:عباس جدی‌کار - بیژن یورد - 330 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -21-8781-600-978 انتخاب
2- فساد دانشگاهی: گونه‌شناسی، روش‌سنجی، علل، پی‌آمدها و راهبردهای مبارزه با آن همراه با یافته‌های پیمایش فساد دانشگاهی
نويسنده:داود حسینی‌هاشم‌زاده - آگاه - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550 نسخه - 430000 ریال - 9 -427-416-964-978 انتخاب
3- اصول رهبری و مدیریت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
نويسنده:کمال آفانی - دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 160000 ریال - 7 -4683-10-964-978 انتخاب
4- مدیریت فرهنگی در دانشگاه ایرانی (ویژه مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی)
تدوين:حسن قربانی‌قوژدی ؛ ويراستار:صدیقه قربانی‌حق - مرز دانش - 484 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 500000 ریال - 2 -66-8633-600-978 انتخاب
5- توسعه و سیاست آموزش عالی
نويسنده:مصطفی معین ؛ ويراستار:سمیه سیاه‌پشت - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 578 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 430000 ریال - 6 -77-8905-600-978 انتخاب
6- مدیریت آموزش عالی
نويسنده:جعفر طرقی - جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -177-318-600-978 انتخاب
7- مدیریت توسعه‌ منابع انسانی (با رویکردهای مرجعیت علمی)
نويسنده:سیدرضا سیدجوادین ؛ نويسنده:محمد تابان - نگاه دانش - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400 نسخه - 200000 ریال - 8 -370-157-964-978 انتخاب
8- کیفیت خدمات آموزشی و پیشرفت تحصیلی
نويسنده:سهیل عزیزی - فرهوش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -13-8814-600-978 انتخاب
9- تحلیل و بررسی چالش‌ها و راهکارهای برنامه‌ریزی درسی در نظام آموزش عالی ایران
نويسنده:منیره فتاحی ؛ نويسنده:ثریا میرزائی ؛ نويسنده:محمدرضا پراز - جوهر حیات - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -92-8700-600-978 انتخاب
10- برنامه درسی آموزش عالی و رشد حرفه‌ای
نويسنده:زهره عباباف - خانه ریاضیات بوشهر - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 -8-94011-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2