لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (5)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش عالی در جهان پیش‌رو
نويسنده:مارتین ترو ؛ مترجم:آریا متین ؛ مترجم:ایمان بحیرایی - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 7 -54-8905-600-978 انتخاب
2- شاخصهای عملکردی در ارتقای مدیریت کیفی نظام آموزش عالی
نويسنده:نادرقلی قورچیان ؛ نويسنده:عباس خورشیدی - فراشناختی اندیشه - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 6 -0-92761-964 انتخاب
3- هسته‌های علمی در دانشگاه‌ها؛ از ایده تا عمل
نويسنده:محمد عبدالحسین‌زاده ؛ مقدمه:میثم لطیفی - دانشگاه امام صادق (ع) - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 2 -647-214-600-978 انتخاب
4- دانشگاه درون‌زا
نويسنده:احمد بیانی - عقیق - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3500 ریال - 1 -8-91120-964 انتخاب
5- پژوهش‌‌‌محوری در دانشگاه (از تئوری تا عمل)
نويسنده:حسن کولیوند ؛ نويسنده:احمدرضا طالبیان‌ریزی ؛ ويراستار:سیدعلی حسینی‌مرادی - پژوهش پارسی - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -2-94810-600-978 انتخاب
6- ابعاد کاربردی فراشناخت در موسسات آموزش عالی قرن بیست و یکم
نويسنده:حمید عبدی ؛ نويسنده:اسماعیل جعفری - بلور - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -63-6082-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1