ابزار وبمستر

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (43)
تاليف (1)
ترجمه (51)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (52) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1387 - 5000 نسخه - 42000 ريال - 2 -0-91607-964-978 انتخاب
2- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
3- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 3500 نسخه - 13000 ريال - 1 -0-91607-964 انتخاب
4- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - 268 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 30000 ريال - 3 -14-8155-964 انتخاب
5- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 9000 ريال - انتخاب
6- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:شیرین لارودی ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - آسیم - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 2000 نسخه - 32000 ريال - 8 -082-418-964 انتخاب
7- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1386 - 5000 نسخه - 34000 ريال - 2 -0-91607-964-978 انتخاب
8- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3200 نسخه - 21000 ريال - 5 -74-7230-964 انتخاب
9- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:سوسن اردکانی - نگارستان کتاب - 266 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 65000 ريال - 3 -14-8155-964-978 انتخاب
10- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1100 نسخه - 55000 ريال - 5 -74-7230-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]