ابزار وبمستر

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (43)
تاليف (1)
ترجمه (51)
تهران (52)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (52) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 700 نسخه - 200000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
2- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:شیرین لارودی ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - آسیم - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 700 نسخه - 130000 ريال - 8 -082-418-964-978 انتخاب
3- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1387 - 5000 نسخه - 42000 ريال - 2 -0-91607-964-978 انتخاب
4- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:میترا میرشکار - نشرافراز - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 10000 ريال - 1 -02-7640-964 انتخاب
5- اعترافات یک سالک
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - بهجت - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1393 - 1000 نسخه - 125000 ريال - 8 -34-6671-964-978 انتخاب
6- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - نشر کاروان - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2000 نسخه - 9000 ريال - انتخاب
7- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 1100 نسخه - 240000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
8- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5550 نسخه - 7000 ريال - انتخاب
9- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2200 نسخه - 32000 ريال - 2 -74-7230-964-978 انتخاب
10- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
پائولو کوئیلو ؛ مترجم:حسین نعیمی - نشر ثالث - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3200 نسخه - 21000 ريال - 5 -74-7230-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]