لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(424)
چاپ مجدد (542)
تالیف (903)
ترجمه (63)
تهران (811)
شهرستان (155)
كودك و نوجوان (805)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (966) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای برنامه و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی دوره‌ی پیش‌دبستانی به انضمام اساسنامه و اصول و چهارچوب برنامه دوره ...
ويراستار:محمدکاظم بهنیا - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0161-08-964-978 انتخاب
2- من می‌توانم (2): کتاب کار پیش‌دبستانی
نويسنده:بابک کیقبادی‌آذر ؛ تدوين:علی واله - واله - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 62000 ریال - 1 -39-5923-600-978 انتخاب
3- من می‌توانم (1): کتاب کار پیش‌دبستانی
نويسنده:بابک کیقبادی‌آذر ؛ تدوين:علی واله - واله - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 2 -32-5923-600-978 انتخاب
4- جانوران: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
5- بهداشت: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
6- خیابان: مجموعه کتابهای آموزشی کودکان ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
7- آموزش اعداد: فعالیت‌ها و تمرین‌های ویژه‌ی دانش‌آموزان گروه پیش‌دبستانی
نويسنده:ژاله صارمی ؛ ويراستار:سیده‌زهرا فاطمی - کانون فرهنگی آموزش - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -935-509-964-978 انتخاب
8- مقایسه کنیم
نويسنده:ژاله صارمی ؛ زيرنظر:کیمیا مقصودی ؛ ويراستار:سیده‌زهرا فاطمی - کانون فرهنگی آموزش - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 1 -934-509-964-978 انتخاب
9- راهنمای مجموعه فعالیت‌های آموزشی ویژه کودکان 3/5 تا 4 سال
نويسنده:ترانه فرصت ؛ زيرنظر:فتح‌الله فروغی - مبتکران - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -1202-07-964-978 انتخاب
10- راهنمای مجموعه فعالیت های آموزشی ویژه کودکان 5 تا 5/5 سال
نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -0874-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 97