لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (12)
تالیف (19)
ترجمه (27)
تهران (39)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
2- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
3- دانش‌نامه پرورش اندام
نويسنده:رضا نوری‌زاده - معبود - 1216 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 850000 ریال - 7 -95-8572-964-978 انتخاب
4- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:مسعود میرمعزی - علم و حرکت - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -07-8500-600-978 انتخاب
5- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - نشر سورمق - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 1 -06-8025-964 انتخاب
6- بدنسازی رزمی: کاربردی از حرکات و تغذیه
نويسنده:سیده‌دلناز درجاتی ؛ نويسنده:عادل شیرازی ؛ نويسنده:عارف شیرازی - صفر تا صد - 102 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -2-95117-622-978 انتخاب
7- آماده‌سازی فیزیکی فیفا (تمرینات تحت فشار در زمین‌های کوچک)
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:بهزاد نوشادی ؛ ويراستار:معین دلاوری‌لیندی - نشر توپ - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 180000 ریال - 6 -38-7350-600-978 انتخاب
8- کراس فیت: همه چیز درباره کراس فیت
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 2 -326-355-600-978 انتخاب
9- بدنسازی فیفا
نويسنده: فیفا ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 180000 ریال - 2 -07-7350-600-978 انتخاب
10- سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام (برنامه‌نویسی پیشرفته)
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 9 -327-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5