لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (12)
تالیف (19)
ترجمه (27)
تهران (39)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (46) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کامل تمرینات با وزنه برای کشتی: برنامه‌های ورزشی ویژه‌ی طراحی شده پیش فصل، طول فصل و خارج از فصل
نويسنده:رابرت‌جی پریست ؛ مترجم:جلیل شکوری - نوروزی - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -0096-02-622-978 انتخاب
2- بدنسازی کامل برای فوتبال
نويسنده:سیجی اشمید ؛ نويسنده:باب آلخو ؛ مترجم:محمد فرامرزی - بامداد کتاب - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -03-2585-964 انتخاب
3- تمرینات مقاومتی بر پایه وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:سیدمرتضی طیبی ؛ مترجم:سیما جلالی‌فراهانی - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 4 -40-7806-964-978 انتخاب
4- کتاب جامع آمادگی جسمانی در فوتبال
نويسنده:فیل دیویس ؛ مترجم:بهزاد نوشادی - توپ - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -3-93414-600-978 انتخاب
5- دانستنیهای بدن‌سازی
نويسنده:بهنام صمیمی - نشر سورمق - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 1 -06-8025-964 انتخاب
6- مربیگری بدنسازی و پرورش اندام پیشرفته
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:سیدمسلم اسدپور - شناسنامه - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -3-97987-600-978 انتخاب
7- ناگفته‌های بدنسازی
ويراستار:جمشید عطایی ؛ نويسنده:امیرمحسن زندپوراصل - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -404-453-600-978 انتخاب
8- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
9- بدنسازی کامل در فوتبال
نويسنده:زیگی اشمیت ؛ نويسنده:باب آلیو ؛ مترجم:احمد خداداد - عصر انتظار - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -0-91202-600-978 انتخاب
10- بدنسازی به روش بروس‌لی
نويسنده:استفان‌دبلیو. لیتل‌جان ؛ مترجم:مهرداد مهاجر - نشر معیار اندیشه - 162 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 500 نسخه - 160000 ریال - 9 -54-6617-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5