لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قیاس در استدلال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه، نظام حقوقی ایران و کامن‌لا
نويسنده:حسین سیمایی‌صراف ؛ مقدمه:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ مقدمه:سیدمحمد قاری‌سیدفاطمی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -90-8200-964-978 انتخاب
2- تمثیلات اعتقادی، علمی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - 200 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -102-531-964-978 انتخاب
3- تمثیلات اعتقادی، علمی
نويسنده:محمدصادق حائری‌شیرازی ؛ ويراستار:سعید فلاحی ؛ ويراستار:محمدتقی عارفیان - دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) - 199 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -102-531-964-978 انتخاب
4- قیاس در استدلال حقوقی: مطالعه تطبیقی در فقه، نظام حقوقی ایران و کامن‌لا
نويسنده:حسین سیمایی‌صراف ؛ مقدمه:سیدمصطفی محقق‌داماد ؛ مقدمه:سیدمحمد قاری‌سیدفاطمی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 4 -90-8200-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1