لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاحت گرجستان: سفرنامه "مادام کارلا - سرنا"
نويسنده:کارلا سرنا ؛ مترجم:عیسی گروسی ؛ مصحح:محمدحسین دانایی - کاتوزی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 7 -0-94184-964 انتخاب
2- گوشه گوشه زادگاه گرجیان ایران (وجه تسمیه جغرافیای طبیعی گرجی‌نشین)
نويسنده:روح‌اله سپیانی ؛ عكاس:محسن اصغرپور - روح‌اله سپیانی - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -7261-04-600-978 انتخاب
3- چهار دودمان گرجی در عصر صفوی
نويسنده:هیروتاکه مایدا ؛ مترجم:مصطفی نامداری‌منفرد - تمثال - 158 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 330000 ریال - 7 -7-96801-600-978 انتخاب
4- گرجستان در نگاه جهانگردان شرق و غرب
نويسنده:یحیی عسگری‌نمین - کوه سنگر - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -2-94995-600-978 انتخاب
5- تصرف تفلیس: لشکرکشی آقامحمدخان قاجار به قفقاز به روایت مکتوبات کتابخانه سلطنتی قصر گلستان
گردآورنده:محمدرضا بهزادی ؛ ويراستار:محمدتقی بهرامی‌حران - پرنده - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 5 -24-8955-600-978 انتخاب
6- جایگاه گرجیها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران
نويسنده:سعید مولیانی - یکتا - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -26-7016-964 انتخاب
7- ایران و گرجستان: پیوستگی‌های تاریخی و فرهنگی پیشاور
نويسنده:نوید رسولی - بین‌المللی ‌الهدی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -654-439-964-978 انتخاب
8- پ‌س‌و (گذری مردم‌شناختی بر گرجیان ایران)
نويسنده:نسرین قلانی ؛ نويسنده:مجتبی شاهنوشی‌فروشانی - گلبن - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -43-5047-600-978 انتخاب
9- تبارشناسی فرمانروایی‌های قفقاز در دوران باستان (هخامنشی، اشکانی،‌ ساسانی)
نويسنده:علی علی‌بابایی‌درمنی ؛ ويراستار:عقاب علی‌احمدی - هزار کرمان - 538 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550 نسخه - 860000 ریال - 6 -20-5700-600-978 انتخاب
10- تاریخ سیاسی و اجتماعی گرجستان در رابطه با ایران
نويسنده:ملک‌محمد رحیمی - یکتا - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 2 -74-7016-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2