لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (115)
تالیف (181)
ترجمه (11)
تهران (172)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (64)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مالیه عمومی
نويسنده:ابوطالب مهندس ؛ نويسنده:محمد تقوی - دوران - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2100 نسخه - 150000 ریال - 7 -10-6208-600-978 انتخاب
2- مالیه عمومی
نويسنده:مهران حافظی‌بیرگانی - کردگار - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 57500 ریال - 0 -57-7376-964-978 انتخاب
3- اقتصاد و مالیه عمومی: کلیات، نظریه‌ها، متن، الگوها،توسعه اقتصادی ...
نويسنده:علی‌اکبر تاجداری - نشر میزان - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 3 -59-5997-964 انتخاب
4- اقتصاد بخش عمومی
نويسنده:سیدجواد پورمقیم - نشر نی - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 1100 نسخه - 22000 ریال - 7 -028-312-964 انتخاب
5- مالیه عمومی: رشته حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت جهانگردی، علوم اقتصادی
گردآورنده: گروه مولفین محام - دانش محام - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 35000 ریال - 0 -007-430-600-978 انتخاب
6- حسابداری مالی (حسابداری تسعیر ارز)
گردآورنده:بهرام ملکی‌محسنی - تبلور دانش - 106 صفحه - (در13جلد ) - جلد 8 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 5 -96-2746-964-978 انتخاب
7- مفاهیم رایج در مالیه عمومی
نويسنده:زهرا تکبیری - سنجش و دانش - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 180000 ریال - 8 -188-469-600-978 انتخاب
8- مالیه عمومی برای رشته‌های علوم انسانی
نويسنده:احمد توکلی ؛ ويراستار:زهیر توکلی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 12000 نسخه - 45000 ریال - 1 -725-459-964-978 انتخاب
9- مالیه عمومی
نويسنده:ابوطالب مهندس ؛ نويسنده:مهدی تقوی - کتابخانه فروردین - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1383 - 3100 نسخه - 30000 ریال - 2 -5-90387-964 انتخاب
10- مالیه عمومی برای رشته‌های علوم انسانی
نويسنده:احمد توکلی ؛ ويراستار:زهیر توکلی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2500 نسخه - 21000 ریال - 1 -725-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20