لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(76)
چاپ مجدد (28)
تالیف (33)
ترجمه (71)
تهران (80)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (104) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرین‌های قدرتی و بدنسازی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:لورنزو کورناکیا ؛ مترجم:نعیما خواجوی - علم و حرکت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 6 -34-5543-600-978 انتخاب
2- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 3300 نسخه - 350000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
3- توسعه دانش در پرورش اندام: آزمایش‌های تخصصی در پرورش اندام
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - 88 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -073-242-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف قدرت و عضله
نويسنده:جیم استوپانی ؛ مترجم:داود بیات ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 306 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1300 نسخه - 950000 ریال - 1 -53-7356-600-978 انتخاب
5- مهندسی تمرین و زمانبندی قدرت
نويسنده:فرزاد سارابیگی ؛ نويسنده:علی تاجیک‌خاوه ؛ نويسنده:امیر مقربی - آوای ظهور - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 550 نسخه - 39000 ریال - 3 -18-5896-600-978 انتخاب
6- آناتومی تمرینات قدرتی
نويسنده:فردریک دلاویر ؛ مترجم:احمد نیک‌روان ؛ مترجم:ابراهیم متشرعی - حتمی - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -49-5751-600-978 انتخاب
7- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:علیرضا میری - علم و حرکت - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 325000 ریال - 3 -06-8500-600-978 انتخاب
8- تمرینات مقاومتی بر پایه وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:سیدمرتضی طیبی ؛ مترجم:سیما جلالی‌فراهانی - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 4 -40-7806-964-978 انتخاب
9- توسعه دانش در پرورش اندام: پایه‌شناسی ارگان‌های بدن در پرورش اندام
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - 176 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -072-242-964-978 انتخاب
10- آناتومی بدن‌سازی
نويسنده:نیک اونز ؛ مترجم:محمدرضا امیرسیف‌الدینی ؛ مترجم:هیمن محمدی - جهاد دانشگاهی استان کرمان - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 7 -21-6789-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11