لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (24)
تالیف (29)
ترجمه (64)
تهران (71)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه نهایت عضله: طراحی علمی تمرین با وزنه
نويسنده:برد شونفلد ؛ مترجم:محسن ثالثی ؛ مترجم:محمدعلی فرهنگ‌مهر - نوید شیراز - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -667-192-600-978 انتخاب
2- آنابولیسم در ورزش‌های قدرتی
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 964-5750-92-X انتخاب
3- دستگاه عصبی عضلانی و تمرینات ورزشی
نويسنده:فرید بهرامی ؛ نويسنده:هادی کرندی ؛ نويسنده:مهرداد ناظری - برای 20 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 70000 ریال - 1 -7-99853-600-978 انتخاب
4- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حسین تیموری‌زمانه ؛ مترجم:محمدامین ناسوتی - علوم و فنون پزشکی اهواز - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -35-7937-600-978 انتخاب
5- مهندسی تمرین و زمانبندی قدرت
نويسنده:فرزاد سارابیگی ؛ نويسنده:علی تاجیک‌خاوه ؛ نويسنده:امیر مقربی - آوای ظهور - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 550 نسخه - 39000 ریال - 3 -18-5896-600-978 انتخاب
6- قدرت و بدن‌سازی: اصول بیولوژیکی و کاربردهای عملی
نويسنده:حمید اراضی ؛ نويسنده:علی‌اکبر علی‌زاده ؛ نويسنده:حمید فتح‌الله‌زاده - آرون - 824 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 880000 ریال - 0 -542-231-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف پرورش اندام، یا، آناتومی تمرین قدرت (عضلات شانه)
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:یوسف کریمی - یوسف کریمی - 24 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 0 -5509-06-964 انتخاب
9- تمرین‌های قدرتی برای زنان
نويسنده:پاول کالینز ؛ مترجم:فرزانه تقیان ؛ مترجم:طاهره صمدی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 3 -0605-10-964-978 انتخاب
10- تمرینات مقاومتی و توانی در کودکان و نوجوانان
نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:حسین رمضانی - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -75-6858-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10