لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(73)
چاپ مجدد (26)
تالیف (31)
ترجمه (68)
تهران (75)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف پرورش اندام نوین، یا، آناتومی تمرین قدرت (عضلات بازویی)
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:یوسف کریمی - یوسف کریمی - 24 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 1 -2746-06-964 انتخاب
2- کتاب بزرگ بدنسازی
نويسنده:خشایار فخریان - اژدهای طلایی - 392 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 378000 ریال - 0 -80-8630-964-978 انتخاب
3- شیوه‌های نوین چربی‌سوزی با وزنه
مترجم:حمید مسجدی ؛ مترجم:محمد علیپور ؛ مترجم:رضا باقری - بارانا - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 2 -6-98223-600-978 انتخاب
4- تمرین‌های قدرتی و بدنسازی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ نويسنده:لورنزو کورناکیا ؛ مترجم:نعیما خواجوی - علم و حرکت - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2200 نسخه - 110000 ریال - 6 -34-5543-600-978 انتخاب
5- آناتومی برای تمرینات آمادگی جسمانی، قدرت و سرعت
نويسنده:لی براندن ؛ مترجم:حسن نوری‌نژاد ؛ مترجم:لیدا مایلی‌نودوزقی - روان‌ داد - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 2 -5-99812-622-978 انتخاب
6- زمان‌بندی تمرین قدرتی در فوتبال
نويسنده:حمیدآقا علی‌نژاد - دنیای ‌حرکت - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -2-94049-964 انتخاب
7- اطلس کامل آناتومی پرورش اندام
نويسنده:لن ویلیامز ؛ نويسنده:درک گرووز ؛ نويسنده:گلن ترگود - علم و ورزش - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 450000 ریال - 0 -091-449-964-978 انتخاب
8- اندازه‌گیری قدرت عضلات در افراد ورزشکار، سالم، بیمار
نويسنده:مجید حسینی - معارف - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 3 -0-90000-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف قدرت و عضله
نويسنده:جیم استوپانی ؛ مترجم:داود بیات ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 306 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 1300 نسخه - 950000 ریال - 1 -53-7356-600-978 انتخاب
10- اطلس آناتومی تمرینات بدنسازی
نويسنده:فردریک دولاویه ؛ مترجم:توحید بهرام‌بیگی ؛ مترجم:سینا بهرام‌بیگی - علم کشاورزی ایران - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 360000 ریال - 2 -21-6838-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10