لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(126)
چاپ مجدد (41)
تالیف (160)
ترجمه (7)
تهران (48)
شهرستان (119)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (167) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی - فارسی مصور: بضمیمه رجال نامی شیعه (ج 2 - 1)
نويسنده:احمد سیاح - اسلام - 916 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 9 سال 1363 - 4000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه
نويسنده:سیدابوالقاسم خوئی - مرکز نشر آثار شیعه - 347 صفحه - جلد 20 - چاپ 1 سال 1369 - 4000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
3- م‍ع‍ج‍م‌ رج‍ال‌‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ و ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ طب‍ق‍ات‌‌ ال‍رواه‌
نويسنده:سیدابوالقاسم خوئی - مرکز نشر آثار شیعه - 524 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - 4000 نسخه - انتخاب
4- تراجم الرجال: مجموعه تراجم لاعلام اکثرهم مغمورون تنشر موادها التاریخیه لاول مره
نويسنده:احمد حسینی‌اشکوری - دلیل ما - 548 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 9 -6-93347-964 انتخاب
5- معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه
نويسنده:سیدابوالقاسم خوئی - آثار شیعه - 538 صفحه - جلد 10 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1376 - 4000 نسخه - 13000 ریال - انتخاب
6- معجم الرواه الثقات و ترتیب الطبقات
نويسنده:حسین نوری‌همدانی - فیضیه - 1038 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 600 نسخه - 26000 ریال - 9 -56-6764-964-978 انتخاب
7- ستارگان حرم: اختران حریم معصومه (س)
نويسنده: گروهی از نویسندگان ماهنامه کوثر - زائر - 240 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 5 -01-6401-964 انتخاب
8- جوامع حدیثی شیعه
نويسنده:هادی حجت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 75000 ریال - 0 -241-530-964-978 انتخاب
9- حبابه الوالبیه زواره الحسین (ع)
نويسنده:سیدجلال حسینی - طوبای محبت - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 9 -89-8894-964-978 انتخاب
10- الطلب الحثیث فی تعیین المعتمد من رجال الحدیث: الابواب: ع (عبدالله بن شداد) - غ - ف - ق - ک - ل
نويسنده:عبدالله سبزالی - اردشیر - 1032 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17