لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سومین بیست گفتار، یا، گزارش سفرهای علمی به کشورهای‌ آلمان، اردن، امریکا ...
نويسنده:مهدی محقق - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل - 546 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 6 -17-5552-964 انتخاب
2- پنجمین بیست گفتار در مباحث ادبی و فلسفی و کلامی و تاریخ علم و گزارش سفرهای علمی
نويسنده:مهدی محقق - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل - 564 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 1 -14-5552-964 انتخاب
3- مجموعه سخنرانیها و مقاله‌ها درباره فلسفه و عرفان اسلامی
به‌اهتمام:هرمان لندلت ؛ به‌اهتمام:مهدی محقق - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 5 -012-528-964 انتخاب
4- ششمین بیست گفتار در مباحث علمی و ادبی و فلسفی و گزارش سفرهای علمی و یادبود بزرگان علم و دانش
نويسنده:مهدی محقق - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل - 390 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 964-5552-32-X انتخاب
5- هفتمین بیست گفتار در مباحث علمی و ادبی و فلسفی و گزارش سفرهای علمی و یادبود بزرگان علم و دانش
زيرنظر:مهدی محقق - موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران - دانشگاه مک گیل - 322 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 50000 ریال - 5 -36-5552-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1