لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (4)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محافظه‌کاری حسابداری و پایداری سود شرکتهای بورسی
نويسنده:مهدی تیمورزاده - نشر انتخاب - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -57-8607-600-978 انتخاب
2- موردکاوی در مدیریت مالی با تاکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت
نويسنده:رابرت‌اف. برونر ؛ مترجم:مجتبی کاوند ؛ مترجم:رسول خوانساری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،دانشگاه امام صادق، مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 150000 ریال - 1 -637-530-964-978 انتخاب
3- تامین مالی پروژه
نويسنده:جان‌دی فینزتی ؛ مترجم:سیده‌نجمه تختی ؛ مترجم:صادق شریفی - ارسطو،چاپ و نشر ایران - 630 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 800000 ریال - 9 -253-432-600-978 انتخاب
4- افته‌هایی در مدیریت مالی
نويسنده:ابوالفضل امان‌اله‌نژاد‌کلخوران ؛ نويسنده:بهاره حسین‌نژاد‌ندائی - هوشمند تدبیر - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -112-418-600-978 انتخاب
5- اثرات سنجش مسولیت اجتماعی شرکتها بر سیاست محافظه‌کاری حسابداری
نويسنده:افشین زاده‌خورشیدی - سنجش و دانش - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 5 -684-469-600-978 انتخاب
6- ریسک‌گریزی و دغدغه‌های مدیران در عملکرد مالی شرکت
نويسنده:محمدرضا عاشوری‌رودپشتی - سنجش و دانش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -221-241-622-978 انتخاب
7- مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار
نويسنده:محبوبه احمدی - سطر و قلم - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 6 -05-6438-622-978 انتخاب
8- ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها
نويسنده:علی بابایی - آریا دانش - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -36-6154-622-978 انتخاب
9- تغییر مدیر عامل و مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت‌های مالی
نويسنده:مریم مرادی - برنیس - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 8700 ریال - 6 -29-8292-600-978 انتخاب
10- موردکاوی در مدیریت مالی با تاکید بر مدیریت ایجاد ارزش در شرکت
نويسنده:رابرت‌اف. برونر ؛ مترجم:مجتبی کاوند ؛ مترجم:رسول خوانساری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،دانشگاه امام صادق، مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 150 نسخه - 210000 ریال - 1 -637-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2