ابزار وبمستر

چاپ اول(1766)
چاپ مجدد (1272)
تاليف (1930)
ترجمه (1108)
تهران (2487)
شهرستان (551)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسي و آموزشي (293)
تعداد يافت شده (3038) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- سازمان و مدیریت: سیستم و رفتار سازمانی
علی‌محمد اقتداری - مولوی - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 32 سال 1379 - 5000 نسخه - 12000 ريال - 9 -04-6161-964 انتخاب
2- نگهداری و تعمیرات (نت) بهره‌ور فراگیر (TPM)
موسسه مهندسین نگهداری و تعمیرات ژاپن(JIPM) ؛ مترجم:علی حاج‌شیرمحمدی - نشرارکان - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3000 نسخه - 23000 ريال - 1 -65-6227-964 انتخاب
3- فن مدیریت فرآیند در یک هفته
مایکل تاکر ؛ مترجم:مامک پورحسین‌زاده ؛ ويراستار:بدری نیک‌فطرت - یساولی - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 1 -251-306-964 انتخاب
4- اصول مدیریت
علی رضائیان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 10000 نسخه - 5600 ريال - 0 -026-459-964 انتخاب
5- خودشناسی مدیران
دیویدا وتن ؛ کیم کمرون ؛ مترجم:محمدعلی بابایی‌زکلیکی - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 9800 ريال - 0 -686-330-964 انتخاب
6- درک مدیریت به هنگام: در یک هفته
مالکوم ویتلی ؛ مترجم:بنفشه نمازی - یساولی - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 3 -250-306-964 انتخاب
7- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
علی رضائیان - علم و ادب - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 نسخه - 16000 ريال - 0 -04-7005-964 انتخاب
8- پیام مدیریت: گزیده 37 شماره اول ماهنامه پیام مدیریت
- موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 14000 ريال - 3 -720-350-964 انتخاب
9- مبانی سازمان و مدیریت
علی رضائیان ؛ ويراستار:علی‌اصغر پورعزت - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 546 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 15000 ريال - 4 -430-459-964 انتخاب
10- مدیریت رفتار سازمانی
جان شرمرهورن ؛ جیمز هانت ؛ ریچارد آزبرن - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 16500 ريال - 4 -782-330-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 304 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]