لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(61)
چاپ مجدد (37)
تالیف (45)
ترجمه (53)
تهران (76)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای مربیگری سطح یک تنیس روی میز کمیته بین‌المللی پارالمپیک IPTTC
مترجم:فرشید کوکبی ؛ مترجم:مهدی آرمندنیا ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - بامداد کتاب - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 0 -087-206-964-978 انتخاب
2- مدیریت اصول مربیگری
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ نويسنده:آلن‌ج.دی. تیلور ؛ مترجم:سیدامیر فتاحیان - کردگاری - 112 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -52-6095-600-978 انتخاب
3- طرز فکر مربیگری: 8 راه برای اینکه مثل یک مربی فکر کنید
نويسنده:چاد هال ؛ مترجم:علی عسگرحلوائی - نوین توسعه - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 130000 ریال - 9 -74-8738-600-978 انتخاب
4- مدیریت ورزشی: راهنمای مدیران، مربیان و معلمان ورزش
نويسنده:لاری لیث ؛ نويسنده:هاشم کوزه‌چیان - دانش افروز - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 964-7111-07-X انتخاب
5- قدرت و اخلاق در مربیگری
نويسنده:پائول توملیسون ؛ نويسنده:دورتی استراچن ؛ نويسنده:جی‌اوف گووان - نشر ورزش،بامداد کتاب - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 4 -4-91259-600-978 انتخاب
6- جدیدترین دایره‌المعارف ورزشی، آموزش مفاهیم و مهارت‌های ورزشی، فوتبال، والیبال، بسکتبال
نويسنده:لیندا گریفین ؛ نويسنده:استفن میتچل ؛ نويسنده:جودیت اوشلین - بوستان - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 150000 ریال - 4 -98-6110-964-978 انتخاب
7- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
8- آموزش مهارتهای ورزشی "راهنمای مربیان"
نويسنده:رابرت‌دبلیو. کریستینا ؛ نويسنده:دانیل کورکوس ؛ مترجم:محمدتقی اقدسی - دانشگاه تبریز - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 3 -91-7589-964 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 400000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
10- روان‌شناسی ورزشی: راهنمای مربیان (با اصلاحات و ویرایش جدید)
نويسنده:راینز مارتنز ؛ مترجم:محمد خبیری - بامداد کتاب - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 8 -36-8131-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10