لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گرجی تباران ایران در میان امواج طوفان‌ها، تا نبرد در تسیخه
نويسنده:ملک‌محمد رحیمی ؛ ويراستار:سینا رحیمی - ملک‌محمد رحیمی - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -3307-04-600-978 انتخاب
2- جایگاه گرجیها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران
نويسنده:سعید مولیانی - یکتا - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 3 -26-7016-964 انتخاب
3- گوشه گوشه زادگاه گرجیان ایران (وجه تسمیه جغرافیای طبیعی گرجی‌نشین)
نويسنده:روح‌اله سپیانی ؛ عكاس:محسن اصغرپور - روح‌اله سپیانی - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -7261-04-600-978 انتخاب
4- ایران و گرجستان: پیوستگی‌های تاریخی و فرهنگی پیشاور
نويسنده:نوید رسولی - بین‌المللی ‌الهدی - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -654-439-964-978 انتخاب
5- چهار دودمان گرجی در عصر صفوی
نويسنده:هیروتاکه مایدا ؛ مترجم:مصطفی نامداری‌منفرد - تمثال - 158 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 330000 ریال - 7 -7-96801-600-978 انتخاب
6- تاریخ سیاسی و اجتماعی گرجستان در رابطه با ایران
نويسنده:ملک‌محمد رحیمی - یکتا - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 2 -74-7016-964-978 انتخاب
7- از بیرتویسی تا بندبال: پانصد سال تاریخ خاندان گرجی‌تبار باراتاشویلی در ایران (947ق تا دوره معاصر)
نويسنده:امین قزلباشان - ارمغان تاریخ - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 650000 ریال - 7 -21-8079-600-978 انتخاب
8- پ‌س‌و (گذری مردم‌شناختی بر گرجیان ایران)
نويسنده:نسرین قلانی ؛ نويسنده:مجتبی شاهنوشی‌فروشانی - گلبن - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -43-5047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1