لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (13)
تالیف (45)
ترجمه (15)
تهران (48)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کیفیت در آموزش عالی
نويسنده:محمد یمنی‌دوزی‌سرخابی ؛ ويراستار:آزیتا ارشادی‌ - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 220000 ریال - 1 -848-530-964-978 انتخاب
2- نظریه‌های سازمانی در نظام آموزش عالی
نويسنده:کتلین مننینگ ؛ مترجم:سعید غیاثی‌ندوشن ؛ مترجم:رضا مهدی - دانشگاه علامه طباطبایی - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 300000 ریال - 5 -310-217-964-978 انتخاب
3- مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیر
نويسنده:محمدمهدی تنعمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 0 -155-530-964-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی (مقدمه‌ای بر مفاهیم، دیدگاه‌ها و الگوها)
نويسنده:کورش فتحی‌واجارگاه ؛ نويسنده:نعمت‌الله موسی‌پور ؛ نويسنده:غلامرضا یادگارزاده - موسسه کتاب مهربان نشر - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -00-7317-600-978 انتخاب
5- مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیر
نويسنده:محمدمهدی تنعمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200 نسخه - 60000 ریال - 0 -155-530-964-978 انتخاب
6- ظهور چالش دگرگونی آموزش عالی: طراحی دانشگاه‌ها برای یادگیری و تدریس
نويسنده:آلن‌ال. بین ؛ نويسنده:لوشیا زاندنس-فریزر ؛ مترجم:نورالدین کاظمی - ندای کارآفرین - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -304-482-600-978 انتخاب
7- مدیریت آموزشی در آموزش و پرورش
نويسنده:ابوالفضل جلایری‌لایین ؛ نويسنده:شیوا جلایری‌لایین - ارسطو،سامانه اطلاع‌رسانی چاپ و نشر ایران - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -062-432-600-978 انتخاب
8- مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی: شناخت و اجرای کیفیت فراگیر
نويسنده:محمدمهدی تنعمی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 25000 ریال - 0 -155-530-964-978 انتخاب
9- مبانی مدیریت آموزشی "با تاکید بر مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی"
نويسنده:عباس خوش‌خبر ؛ ويراستار:کاظم خوش‌خبر - ستوده - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -13-5003-600-978 انتخاب
10- نگاهی نو به مدیریت آموزش عالی در هزاره سوم (مثلث تعالی در دانشگاهها)
نويسنده:محمدعلی نادی ؛ نويسنده:آناهیتا کاوه - سماء قلم - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 4 -55-8536-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6