لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بابا موش مهربان
نويسنده:ناهید صفری‌گیگاسری ؛ تصويرگر:عزیز محسنی - جان‌جهان - 4 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -96-7944-964-978 انتخاب
2- حرف دوم:‌ ب
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 6 -089-386-600-978 انتخاب
3- حرف دوم:‌ ب
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 6 -089-386-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1