لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (45)
تالیف (87)
ترجمه (9)
تهران (93)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول آیین دادرسی کیفری
نويسنده:زینب باقری‌نژاد - خرسندی - 394 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 2 -491-114-600-978 انتخاب
2- شرح قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیرات: با تجدیدنظر و اصلاحات
نويسنده:عباس زراعت - ققنوس - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 8 -498-311-964 انتخاب
3- نقش دین درپیشگیری از جرائم
نويسنده:عباسعلی ابراهیمی - ترنم بهار - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 964-96804-2-X انتخاب
4- آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران
نويسنده:محمد اعتدال - نوید شیراز - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6900 ریال - 6 -34-5957-964 انتخاب
5- حقوق کیفری و پدیده شاکیان حرفه‌ای
نويسنده:حمیدرضا فرخی ؛ مقدمه: گلدوزیان - مجد - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 6 -64-7820-964-978 انتخاب
6- حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)
تدوين:ولی‌الله انصاری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1399 - 300 نسخه - 460000 ریال - 4 -0392-02-600-978 انتخاب
7- شرح قانون مجازات اسلامی: بخش تعزیرات: با تجدیدنظر و اصلاحات
نويسنده:عباس زراعت - ققنوس - 544 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 8 -498-311-964 انتخاب
8- حقوق بشر در نظام کیفری و زندانها
نويسنده:محمدرضا گودرزی ؛ نويسنده:مظفر الوندی - راه تربیت - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 9 -2-92293-964 انتخاب
9- حقوق جزا 6: حقوق جزای آیین دادرسی کیفری تطبیقی
نويسنده:جعفر بوشهری - شرکت سهامی انتشار - 322 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 5 -303-325-964-978 انتخاب
10- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:بهنام اکبری - مجد - 148 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -786-193-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10