لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(753)
چاپ مجدد (767)
تالیف (1506)
ترجمه (14)
تهران (1394)
شهرستان (126)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (315)

تعداد یافت شده (1520) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین دادرسی کیفری
نويسنده:محمد آشوری - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 258 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 0 -401-459-964 انتخاب
2- نگرشی بر نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حقوق موضوعه ایران
نويسنده:علی پزشکی - ترفند - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 4 -08-7332-964 انتخاب
3- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی جزایی
گردآورنده: معاونت آموزش قوه قضاییه - جنگل - 422 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -152-981-964-978 انتخاب
4- دادسرا و دادستان، وظایف قانونی و آیین دادرسی
نويسنده:محمدرضا زندی ؛ زيرنظر:محمد درویش‌زاده - جاودانه - 918 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -59-5341-600-978 انتخاب
5- متن اصلی قانون آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه ر
تدوين:نسترن اوجانی ؛ زيرنظر:یاسمن خواجه‌نوری - گام حق،کتاب آوا - 284 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 7 -2-94758-600-978 انتخاب
6- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4)
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -324-158-600-978 انتخاب
7- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393/12/4
تدوين:شیرزاد گرجی‌نژاد - طلایه - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 70000 ریال - 0 -01-7602-600-978 انتخاب
8- آیین دادرسی کیفری دانشگاهی
نويسنده:مجتبی باری - کتاب آوا - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 4 -454-346-600-978 انتخاب
9- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی جزایی
گردآورنده: معاونت آموزش قوه قضاییه - جنگل - 256 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 2 -193-981-964-978 انتخاب
10- رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی جزایی
گردآورنده: معاونت آموزش قوه قضاییه - جنگل - 300 صفحه - جلد 13 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -197-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 152