لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(759)
چاپ مجدد (778)
تالیف (1523)
ترجمه (14)
تهران (1410)
شهرستان (127)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (315)

تعداد یافت شده (1537) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: در امور مدنی بانضمام قانون اجرای احکام مدنی ...
به‌اهتمام:حسین ساعتچی ؛ مصحح:محمود طاق‌دره - مجمع علمی و فرهنگی مجد - 240 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 4 -53-6153-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات جزایی: همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، ...
تدوين:سیدمهدی کمالان - بهنامی - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 5 -58-7044-964 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - 612 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1390 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 3 -24-5849-964-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی: همراه با قانون تعزیرات حکومتی، آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون اصناف، حمایت از حقوق ...
نويسنده:عاطفه صادق‌زارع - جاودانه،جنگل - 250 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -062-158-600-978 انتخاب
5- آیین دادرسی کیفری: بر مبنای قانون جدید مصوب 1392
نويسنده:محمد مصدق ؛ ويراستار:لیلاسادات اسدی - جنگل،جاودانه - 458 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 240000 ریال - 9 -270-316-600-978 انتخاب
6- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392/12/4) با الحاقات مصوب 1392/7/8 و اصلاحات مصوب 1394/3/24
گردآورنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - 286 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -405-158-600-978 انتخاب
7- شناسای آیین دادرسی کیفری: سازمان و صلاحیت مراجع کیفری
نويسنده:محمود آخوندی - دوراندیشان - 600 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 3000 نسخه - 300000 ریال - 5 -93-5776-600-978 انتخاب
8- قانون آیین دادرسی کیفری به صورت نموداری و تطبیقی...
نويسنده:مرضیه جمال‌زاده‌خیرآبادی ؛ نويسنده:پژمان بیدی - صالحیان - 560 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -72-8959-600-978 انتخاب
9- قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با قانون آئین دادرسی ...
تدوين:جهانگیر منصور - نشر دیدار - 688 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 3 -39-5553-964 انتخاب
10- کمک‌ حافظه آیین دادرسی کیفری: طبقه‌بندی مباحث، بهره‌گیری از تکنولوژی آموزشی برای اولین بار...
تدوين:شادی عظیم‌زاده ؛ ويراستار:علی‌اصغر مهابادی - دوراندیشان - 236 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -43-5776-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 154