لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (20)
تالیف (62)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
2- ایران 79 در آئینه مطبوعات: بهره اول: کتاب اول. کتاب دوم
گردآورنده:محمود مصوررحمانی ؛ به‌اهتمام:عماد احسانی - نشر گوینده - 700 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 9 -7-93232-964 انتخاب
3- ایران 79 در آئینه مطبوعات: بهره سوم: کتاب پنجم. کتاب ششم
گردآورنده:محمود مصوررحمانی ؛ به‌اهتمام:عماد احسانی - نشر گوینده - 672 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 5 -9-93232-964 انتخاب
4- آشنایی با مطبوعات و رسانه‌ها (رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی)
نويسنده:نیر ترقی‌خواه‌دیلمقانی ؛ نويسنده:مجید شیرزاد ؛ ويراستار:مریم سلامی - دانشگاه پیام نور - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 95000 ریال - 6 -0428-14-964-978 انتخاب
5- عدالت از نگاه سوم شخص مفرد
نويسنده:شادی صدر - نقش و نگار - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -19-6235-964 انتخاب
6- خاموشی دریا: گفته‌ها و ناگفته‌های توقیف و تعطیلی روزنامه سلام و ...
به‌اهتمام:مهرداد فرید ؛ ويراستار:مرضیه زجاجی‌قمی - روزنامه سلام - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 نسخه - 8000 ریال - 0 -0-92512-964 انتخاب
7- ایران 79 در آئینه مطبوعات: بهره چهارم: کتاب هفتم. کتاب هشتم
گردآورنده:محمود مصوررحمانی ؛ به‌اهتمام:عماد احسانی - نشر گوینده - 524 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 8 -00-7920-964 انتخاب
8- بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران
- مرکز پژوهشهای‌ اسلامی ‌صدا و سیما،موسسه فرهنگی طه - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -03-7019-964-978 انتخاب
9- مطبوعات در آینه واقعیت
تهيه و تنظيم: معاونت‌امورمطبوعاتی‌وتبلیغاتی‌وزارت‌فرهنگ - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 604 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 24000 ریال - 9 -351-422-964 انتخاب
10- آخرین سلام: ناگفته‌های تعطیلی روزنامه سلام در گفتگویی صریح با موسوی خوئینی‌ها
نويسنده:بابک داد - بابک داد - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -035-350-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7