لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باد ابرها را بیدار کرد
نويسنده:ناهید صفری‌گیگاسری ؛ تصويرگر:عزیز محسنی - جان‌جهان - 4 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -97-7944-964-978 انتخاب
2- قطره آب كجا رفت؟
نويسنده:ناهید صفری‌گیگاسری ؛ تصويرگر:عزیز محسنی - جان‌جهان - 4 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -95-7944-964-978 انتخاب
3- حرف اول:‌ آ ا
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 9 -088-386-600-978 انتخاب
4- حرف اول:‌ آ ا
نويسنده:بنفشه رسولیان‌بروجنی ؛ شاعر:آذر صادقیان ؛ تصويرگر:محبوبه رنجبران - نوشته، کتابهای خورشید خانم - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 9 -088-386-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1