لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (11)
تالیف (13)
ترجمه (12)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قطعات برگزیده کلاسیک برای ویولن
به‌اهتمام:محمدرضا گرگین‌زاده - سرود - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -49-802602-M انتخاب
2- دشیفراژ: (دیدخوانی) برای ویولن (کتاب دوم)
نويسنده:جان کمبر ؛ نويسنده:راجر اسمیت ؛ مترجم:ایمان فخر - فرهنگ و موسیقی - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -1-901458-0-979 انتخاب
3- بداهه‌نوازی بر روی آهنگ‌های فولکلور ارمنی
نويسنده:جف مانوکیان ؛ گردآورنده:علی بجلی ؛ گردآورنده:محسن محمدی - علی بجلی - 34 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 5 -279-69850-0-978 انتخاب
4- آهنگ‌های آسان برای ویولن: کتاب 1 و 2
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
5- آهنگ‌های آسان برای ویولن
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 550 نسخه - 120000 ریال - 9 -27-802623-0-979 انتخاب
6- قطعات برگزیده کلاسیک برای ویولن
به‌اهتمام:محمدرضا گرگین‌زاده - سرود - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 6 -49-802602-0-979 انتخاب
7- آشنایی با ویولن
نويسنده:رابین استوئل ؛ مترجم:پیام روشن - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 2 -79-6409-964 انتخاب
8- قطعات برگزیده کلاسیک برای ویولن
به‌اهتمام:محمدرضا گرگین‌زاده - سرود - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 0 -19-5842-964 انتخاب
9- نوزده قطعه برگزیده از ده آهنگساز کلاسیک: هفده قطعه دوئت برای ویولن و پیانو و دو قطعه تکنوازی برای ویولن شامل پارت مجزا برای ویولن
گردآورنده:فربد سراج ؛ گردآورنده:مهلا رحیمی‌نژاد - رهام - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 210 نسخه - 300000 ریال - 9 -40-802600-0-979 انتخاب
10- آهنگ‌ برای ویولن: کتاب سوم
نويسنده:کتی بلکول ؛ نويسنده:دیوید بلکول ؛ مترجم:ستاره بهشتی - تصنیف - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 979 -0-9014525-2-7 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3